In 2014 fiscale pensioenleeftijd naar 67 jaar

13-2-2012

De fiscale richtleeftijd voor pensioen in de Wet fiscale behandeling van pensioenen (het zogenaamde Witteveenkader) wordt in één keer verhoogd naar 67 jaar per 1 januari 2014. De richtleeftijd gaat dus niet in twee stappen omhoog, zoals eerst was afgesproken. Dat heeft minister Kamp van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Hij komt hiermee tegemoet aan een verzoek van het Verbond van Verzekeraars, dat daarbij gesteund wordt door de Pensioenfederatie.

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben begrip voor de argumenten voor deze (beperkte) wijziging. Het kort op elkaar twee keer moeten wijzigen van de richtleeftijd in pensioenregelingen zal tot problemen kunnen leiden bij de uitvoering. Aan de andere kant staat het decentrale onderhandelaars natuurlijk vrij zelf een sneller tijdschema overeen te komen, door de stap naar 66 (of zelfs 67 jaar) al in 2013 te zetten.

De richtleeftijd eerder verhogen kan net het beetje lucht geven dat gewenst is bij het verbeteren van de financiële positie van het pensioenfonds of bij het vaststellen van een kostendekkende premie voor volgend jaar.

Bron: Nieuwsbrief MKB Nederland

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers