Inzet Wajongeren in Tentoonstellingsbedrijven

24-3-2011

Sociale partners voor de Cao Tentoonstellingsbedrijven, FNV Bouw en Hout en CNV Vakmensen, hebben in de CAO 2011 opgenomen de inzet van Wajongeren in de branche te bevorderen.

Over het in dienst nemen van Wajongeren is al veel informatie beschikbaar. Zo leest u in de Infosheet WERKbedrijf Wajong alles over de begeleiding van een jobcoach, mogelijke loonkostensubsidie, het Werkgeversservicepunt en een overzicht van de financiƫle regelingen die je als werkgever kunt ontvangen indien je een Wajonger in dienst neemt.

Bovendien heeft Het Landelijk Werkgeversservicepunt Wajong van UWV Werkbedrijf een CAO Advies-, Meld en Leverpunt Wajong ingericht dat ondermeer ondersteuning biedt aan werkgevers op tal van aspecten bij het in dienst nemen van een Wajongere. In de flyer Meld en leverpunt Wajong van het UWV Werkbedrijf leest u meer over de dienstverlening van dit meldpunt.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers