Kijk op: www.wijhelpengraag.nu voor meer informatie en het stellen van je hulpvraag

wijhelpengraag.nu is een initiatief van branchevereniging CLC-VECTA namens organisatoren en toeleveranciers in de evenementenbranche.

Kabinet doet wetsvoorstel voor invoering vliegbelasting per 1 januari 2021

15-5-2019

Europese afspraken
Het kabinet zet volop in op Europese afspraken over belastingen op luchtvaart in het kader van de gestelde klimaatdoelen en wegens een gelijk speelveld. In juni organiseert Nederland een internationale conferentie voor de introductie van een dergelijke belasting en over CO2-beprijzing. Daarbij wordt ook gekeken naar de haalbaarheid van een Europese heffing op kerosine.

Maar als er op 1 januari 2021 nog geen Europees plan ligt, wordt daarom teruggegrepen op de nationale vliegtaks. Blijkt dat er toch Europese afspraken komen in 2019 of 2020, is het mogelijk om het wetsvoorstel voor een nationale vliegbelasting niet in werking te laten treden.

De hoogte van de vliegbelasting moet bij het Belastingplan 2021 nog precies worden vastgesteld vanwege inflatie. Maar naar verwachting zal het tarief onder de € 7,50 blijven. Ook voor vrachtverkeer komt er een vliegbelasting, waarbij geldt dat vliegtuigen die minder geluid produceren minder worden belast. Het tarief is € 3,85 per ton vracht voor de meest lawaaiige vliegtuigen en € 1,925 per ton vracht voor de lagere geluidsklassen. Dit tarief wordt geheven op basis van het gewicht van het vliegtuig.

De vliegbelasting gaat de schatkist € 200 miljoen per jaar opleveren.

Meer informatie: Wet Vliegbelasting, 14 mei 2019

Bron: Taxence
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers