Kabinet maakt juiste keuzes in Miljoenennota

16-9-2011

Het kabinet kiest ook in zijn plannen voor 2012 voor een sterk bedrijfsleven als motor voor innovatie, duurzaamheid en welvaart. 'Het kabinet wil onze economie de top-5 van de wereld binnenloodsen. Dat moet gebeuren in internationaal zeer zwaar economisch weer, door goed beleid en een doorslaggevende rol voor ondernemingen.'

De keus van het kabinet om de euro te blijven steunen is verstandig, zo stellen ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland. 'Er zijn grote Nederlandse export- en investeringsbelangen in het geding, die hard geraakt zullen worden als de euro en Europa uiteenvallen. Het brengt bovendien een schok op de financiële markten te weeg, met grote chaos tot gevolg.'

Terecht staat voorop een gedwongen gezondmaking van de slecht presterende economieën van een aantal lidstaten, aldus VNO-NCW. 'Het wegvallende vertrouwen van consumenten en ondernemers kan worden gekeerd wanneer op Europees niveau de voorzet van het Nederlandse kabinet voor versterking van de financiële en economische discipline wordt omarmd.'

De lasten voor bedrijven blijven in deze kabinetsperiode gelijk aan wat in het Regeerakkoord was afgesproken, concluderen de ondernemingsorganisaties. Er komt een belangrijk pakket maatregelen dat innovatief (MKB-)ondernemerschap stimuleert, oplopend naar 2 miljard euro per jaar zoals vermeld in de deze week gepresenteerde bedrijfslevenbrief. 'De overheid heeft ervoor gekozen om onder leiding van bedrijven samen met onderwijs en onderzoek zich sterker dan ooit in te zetten voor een economie die zijn geld kan blijven verdienen. Dat is zonder meer positief en biedt uitzicht op de door het kabinet beoogde plaats in de economische top-5 van de wereld.'

Het kabinet zet grote stappen om de belastingheffing te vereenvoudigen door veel kleine heffingen te schrappen. Zo verdwijnen onder andere de verpakkingenbelasting en de grondwaterbelasting. Ondernemers hoeven vanaf 2013 niet langer de heffing voor de Kamers van Koophandel te betalen, wat veel ergernis wegneemt volgens de ondernemingsorganisaties.

Wel zijn de ondernemingsorganisaties tegen de invoering van een bankenbelasting, die de kredietruimte voor bedrijven vermindert. Verder vinden ze dat nog deze kabinetperiode de winstbelasting verder omlaag moet. Het kabinet moet de in het Regeerakkoord vastgelegde afspraak nakomen dat de opbrengst van verbreding van de grondslag hiervoor wordt aangewend. Het bedrijfsleven verwacht hier nog nadere voorstellen voor van het kabinet.

Miljoenennota 2012

Nader rapport over de Ontwerp-Miljoenennota 2012 inclusief Advies Raad van State

Belastingplan 2012

Overige fiscale maatregelen 2012

Wet uitwerking autobrief

Geefwet

Wet toepassing dwangsom regeling toeslagen

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers