Kijk op: www.wijhelpengraag.nu voor meer informatie en het stellen van je hulpvraag

wijhelpengraag.nu is een initiatief van branchevereniging CLC-VECTA namens organisatoren en toeleveranciers in de evenementenbranche.

Kabinet trekt 13 miljard uit voor tweede steunpakket

20-5-2020

Er was al het een en ander uitgelekt, maar vanmiddag presenteerde het kabinet het steunpakket 2.0. Dit noodpakket zal vanaf 1 juni van kracht zijn voor een periode van wederom drie maanden. Minister-President Mark Rutte vertelt dat het kabinet in het tweede pakket zich extra gaat inzetten voor bedrijven met ‘specifieke omstandigheden’. Daarnaast kunnen bedrijven die nu weer mogen opstarten maar niet meteen hun oude omzet kunnen behalen, ook nog hulp tegemoet zien. Het doel van het steunpakket is en blijft baanbehoud, maar het kabinet wil er ook voor zorgen ‘dat werknemers zich kunnen aanpassen aan een nieuwe realiteit, het nieuwe normaal’, aldus Rutte.
 
We vatten de belangrijkste punten voor je samen:  
 
Tegemoetkoming vaste lasten
Voor bedrijven tot maximaal 250 werknemers komt er een nieuwe regeling met daarin tegemoetkoming van maximaal 20.000 euro voor de vaste lasten. Alleen bedrijven met minstens 30 procent omzetverlies komen hiervoor in aanmerking. Daarnaast moeten zij tot een getroffen sector behoren, zoals horeca en de evenementen- en recreatiebranche.

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een Q&A gepubliceerd over de Tegenmoetkoming Vaste Lasten.
 
NOW-regeling / personeel
Voor bedrijven die minimaal 20 procent omzetverlies lijden neemt het kabinet nog steeds een groot deel (tot 90 procent) van de loonkosten op zich. Er gelden wel strengere voorwaarden: bedrijven die geld ontvangen mogen geen aandelen inkopen en/of bonussen of dividend uitkeren en zijn verplicht om het personeel te helpen met bij- of omscholing. Het kabinet stelt daarnaast 50 miljoen euro beschikbaar voor het omscholingsproject ‘NL werkt door’. Hier kunnen mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.
 
Ontslagboete
Als een bedrijf steun had aangevraagd voor het doorbetalen van loon, maar toch personeel ontsloeg, dan moest een boete van 50 procent, plus de gehele loonsubsidie worden terugbetaald. In het tweede pakket is de ‘ontslagboete’ geschrapt: nu wordt alleen de subsidie gekort en moet 100 procent van de onterecht ontvangen subsidie worden terugbetaald.
 
TOZO-regeling
De TOZO-regeling voor zelfstandigen wordt verlengd, maar het inkomen van de partner gaat meetellen. Zelfstandigen waarvan hun inkomen minder is dan 1500 euro (paren) of 1050 euro (alleenstaanden), krijgen een aanvulling. Is het inkomen van de partner hoger dan het sociaal minimum, dan is er geen recht op een uitkering.
 
TOGS-regeling
De Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS), waarbij bedrijven 4000 euro tegemoetkoming in vaste lasten kregen mits ze tot een bepaalde categorie behoorden, keert in het tweede pakket niet terug en is daarom nog tot en met uiterlijk 26 juni aan te vragen.

Ondernemersvereniging ONL is positief over de verlenging van het Noodpakket banen en economie. De hulp is noodzakelijk om in de basis gezonde bedrijven de coronacrisis te helpen overleven. Het is goed dat het kabinet ondernemers meer perspectief biedt, dit geeft hun een belangrijk signaal van vertrouwen in de toekomst. In het persbericht dat ONL op 20 mei verspreidde, lees je hun gedetailleerde en kritische reactie op de verlengde maatregelen.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers