Kijk op: www.wijhelpengraag.nu voor meer informatie en het stellen van je hulpvraag

wijhelpengraag.nu is een initiatief van branchevereniging CLC-VECTA namens organisatoren en toeleveranciers in de evenementenbranche.

Lage WW-premie 2020: meer tijd voor schriftelijke vastlegging

23-12-2019

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Onderdeel van deze wetgeving is de differentiatie van de verschuldigde WW-premie naar de aard van het arbeidscontract. In een eerder bericht hebben we al geïnformeerd over de voorwaarden waaronder de lage WW-premie mocht worden toegepast. Eén van die voorwaarden is dat de werkgever beschikt over een getekende versie van de arbeidsovereenkomst, dan wel een getekend addendum heeft waaruit blijkt dat eerdere contracten voor bepaalde tijd zijn overgegaan in contracten voor onbepaalde tijd. Er was sprake van de datum van 1 januari waarop dit geregeld moest zijn. Afgelopen week is aan werkgevers drie extra maanden de tijd gegeven om deze administratieve vereisten op orde te maken.
 
Dit betekent concreet:
Uiterlijk 1 april 2020 hebben partijen een getekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of een addendum beschikbaar in hun administratie;
 
  • Uit dit document moet blijken dat het contract op 31 december 2019 al voor onbepaalde tijd was
  • Gedurende de eerste 3 maanden mag de lage WW-premie worden toegepast
  • Deze coulance geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die vóór 1 januari 2020 in dienst zijn getreden; voor andere arbeidsovereenkomsten geldt de coulance niet.
 
Lukt het je niet om dit vóór 1 april te realiseren, dan zal alsnog vanaf 1 januari 2020 de hoge WW-premie verschuldigd zijn en moet correctie plaatsvinden met terugwerkende kracht.
 
Bron: BDO
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers