Loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie makkelijker

29-1-2020

Als een werknemer uitvalt door ziekte, krijg je als werkgever met veel wettelijke verplichtingen te maken. Zo ben je wettelijk verplicht het loon maximaal twee jaar door te betalen en moet je je inspannen om de werknemer te laten re-integreren. Om werkgevers hierbij te ondersteunen hebben VNO-NCW, MKB-Nederland samen met het Verbond van Verzekeraars en SZW afspraken gemaakt over een nieuw pakket aan maatregelen. Per 1 januari 2020 maken deze maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie makkelijker en de verplichtingen duidelijker.
 
Een overzicht van de maatregelen
  • Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers kiezen voor een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering. De verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.
  • De transparantie rondom loondoorbetaling gaat verbeteren. Het wordt duidelijker waar UWV werkgevers op beoordeelt rond de re-integratie van zieke werknemers (RIV-toets).
  • Werkgevers krijgen meer grip op het tweede spoor. De medewerker zelf krijgt een grotere rol in dit traject en er komt ruimte voor experimenten om de kansen op re-integratie bij andere werkgevers te vergroten.
  • Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij re-integratie leidend bij de RIV-toets. De verzekeringsarts van UWV zal straks niet langer een eigen medisch oordeel vormen, maar het medisch advies van de bedrijfsarts volgen.
  • Er komt een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro per jaar. Hiervan profiteren met name kleine werkgevers.

MKB verzuim-ontzorg-verzekering
De MKB verzuim-ontzorg-verzekering is bedoeld voor kleinere en middelgrote werkgevers. De verzekering vangt, net als een gewone verzuimverzekering, het financiële risico op van een werknemer die ziek wordt, maar biedt meer inhoudelijke ondersteuning dan reguliere verzekeringsproducten. Werkgevers worden geholpen (ontzorgd) bij de verplichtingen en taken rond de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte. Uitgangspunt is dat de verzekering een transparant en betaalbaar dienstverleningspakket biedt dat werkgevers helpt met het beperken van (langdurig) verzuim.

De verzekering is daarnaast “Poortwachterproof”; je hoeft je geen zorgen meer te maken over loonsancties die het UWV zou kunnen opleggen, omdat de verzekeraar deze overneemt (mits je de adviezen van verzekeraar opvolgt).
 
Actie nemen?
Verschillende verzekeraars bieden per 1 januari 2020 de MKB verzuim-ontzorgverzekering aan, naast de bestaande verzuimverzekeringen. Overstappen is mogelijk, maar het hoeft niet. Je hebt als werkgever diverse keuzes om de financiële gevolgen van ziekte en re-integratie van werknemers op te vangen. SZW heeft in een handige infographic de keuzes en bijbehorende voor- en nadelen benoemd.
 
Meer informatie
Om ondernemers te informeren over de nieuwe maatregelen en de MKB verzuim-ontzorg-verzekering, zijn MKB-Nederland en VNO-NCW de ‘Beter Geregeld’ campagne gestart. De website www.hoewerktnederland.nl/slimwerkgeven maakt daar onderdeel van uit en is een handig startpunt voor meer informatie over de nieuwe maatregelen.
 
#Slimwerkgeven


 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers

BIJEENKOMSTEN

bekijk volledige
bijeenkomstenkalender