Maatregelen Coronavirus

02-3-2020

UPDATE:
Het advies is nog steeds zoveel mogelijk thuis te werken, maar als dat niet kan, moet je als werkgever invulling even aan veilige arbeidsomstandigheden. Daar helpt deze handreiking bij

Naar aanleiding van het door onze partner ArboNed gelanceerde Werkgeversadvies Coronavirus, hebben we op een rijtje gezet welke maatregelen je als werkgever kunt treffen om je bedrijf op een gezonde en veilige manier draaiende te houden.

Personeelsbeleid
Op het gebied van personeelsbeleid kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:
• Indien een werknemer koorts (38 graden Celsius) heeft, dient hij/zij direct naar huis te gaan
• Werktijdverkorting is mogelijk voor bedrijven die vanwege het coronavirus tijdelijk minder werk hebben. Zij komen hiervoor in aanmerking indien zij de komende 2-24 weken minstens 20% minder werk verwachten te hebben
• Voor personeel dat naar het buitenland reist:
Reis niet naar risicogebieden. Ga de actuele reisinformatie na van bijvoorbeeld RIVM, het ministerie van Buitenlandse Zaken en LCR. Bedenk wel dat de ontwikkelingen vaak iets vooruit lopen op de officiële berichtgeving
 

Vermindering sociale contacten

Het is raadzaam om ''groeten zonder aanraking'' in te voeren op het werk. Dit houdt in dat handen schudden en ander direct contact vermeden wordt. Daarnaast adviseert ArboNed het volgende:
• Maak thuiswerken mogelijk
• Gebruik met maximaal twee personen tegelijk de lift of vermijdt deze helemaal en stimuleer traplopen
• Voorkom drukte in het personeelsrestaurant/ kantine door flexibele lunchtijden in te voeren
• Maak gebruik van telefoon, conference calls, enzovoorts bij zakelijke contacten
• Beperk vergaderingen in tijd, frequentie en aantal deelnemers, zodat deelnemers onderling een meter afstand kunnen houden
 
Hygiëne
Informeer werknemers over maatregelen ten aanzien van persoonlijke hygiëne:
• Raak de ogen, neus en mond zo min mogelijk aan  
• Stel middelen beschikbaar voor een goede handhygiëne:
Was regelmatig de handen met water en zeep en droog af met papieren zakdoekjes en desinfecteer regelmatig de handen met handalcohol.
 
Hang mededelingen ter herinnering bij de ingang, lunchruimtes en toiletten.
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg.
• Besteed aandacht aan het wassen van servies en bestek met water en zeep. Bij voorkeur op een hoge temperatuur in de vaatwasser.
 
Het dragen van mondkapjes werkt niet beschermend, behalve in specifieke gevallen (zoals voor zieken of medisch personeel).
 
ArboNed adviseert om dagelijks schoon te maken:

• Handgrepen, leuningen, lichtknoppen, liftknoppen, balies.
• Toetsenborden, computermuizen, telefoons.
• Kranen, zeephouders, gootstenen, toiletten.

Zorg daarnast voor een goede ventilatie. Het coronavirus kan niet verspreid worden via airconditioning, aangezien de druppels maar twee meter kunnen overbruggen en te zwaar zijn om door de airconditioning opgezogen te kunnen worden.
 

Reizen naar risicogebieden en contact met patiënten

Voor medewerkers die reizen naar risicogebieden of hiervan terugkomen, gelden momenteel de volgende richtlijnen:
  • Medewerkers die in de afgelopen twee weken in één van de risicogebieden zijn geweest en te maken hebben met koorts en luchtwegklachten, moeten telefonisch contact opnemen met de huisarts. Ze dienen te melden dat ze in een risicogebied zijn geweest en moeten ook de bedrijfsarts hierover telefonisch informeren.
  • Medewerkers die geen van bovenstaande klachten hebben, maar die in de afgelopen twee weken wel in een risicogebied zijn geweest en/of die in de afgelopen twee weken in direct contact zijn geweest met een patiënt die een coronavirusinfectie heeft, moeten tijdens de incubatietijd (veertien dagen) geweerd worden en kunnen thuis werken. Als zij klachten krijgen, dan moeten zij direct telefonisch contact opnemen met de huisarts. Er dient dan te worden gemeld dat de medewerker in een risicogebied is geweest en/of in contact is geweest met een patiënt die besmet is met het coronavirus. Ook moet de bedrijfsarts hierover telefonisch geïnformeerd worden. Deze maatregelen gelden niet voor eventuele huisgenoten van de medewerker.

Risicogebieden en preventief thuiswerken

ArboNed geeft het volgende advies rondom preventief thuiswerken bij terugkomst van een werknemer uit een risicogebied:
  • Rode risicogebieden: werknemers preventief laten thuiswerken.
  • Oranje gebieden: alleen indien mogelijk de werknemers laten thuiswerken.
  • Gele gebieden: geen restricties.
De uiteindelijke besluitvorming over preventief thuiswerken na terugkomst uit een risicogebied is aan de werkgever en werknemer samen.

Bron: ArboNed
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers