Meer rendement uit vakbeurzen met masterclass ExpoPlanA4

14-5-2018

Vakbeurzen kampen met de reputatie dat deelname meer kost dan oplevert, constateren beurstrainers Ruud van Uden en Govert-Henk Mijnders. Daarom organiseren de vakbeursexperts op 12 juni een masterclass ExpoPlanA4 voor sales- en marketingprofessionals. Van Uden: "in 3 uur tijd zal duidelijk worden hoe het helder formuleren van doelstellingen waardevolle informatie geeft over de strategie en aanpak van vakbeursdeelname."

Ruud-Van-Uden-en-Govert-Henk-Mijnders.pngTijdens de masterclass geven Mijnders en Van Uden deelnemers inzicht in kansen en het omzetten daarvan in concrete resultaten. Mijnders: "Ondernemers realiseren zich vaak niet hoeveel potentieel rendement er schuilt in een beursdeelname." De trainers merken dit tijdens intakegesprekken voorafgaand aan beurstrainingen. Van Uden: "Bedrijven worstelen met strategie. Als we doorvragen, zien we dat er geen sluitend, meetbaar plan is waar marketing én sales achter staan."

Oorzaak
De gevolgen van een ontbrekende strategie bij beurdeelnemers is dat vakbeurzen onterecht het imago krijgen dat het niks oplevert, zien Van Uden en Mijnders. Van Uden: "Voor zowel standhouders als beursorganisaties is het beter als we dit voorkomen." Het organiseren van beursdeelname wordt vaak gedaan door iemand die dat ‘erbij doet’, weten de trainers. Mijnders: "Daardoor grijpen mensen snel terug naar hoe het vorige keer ging. Het gevolg: standontwerpen en communicatie sluiten niet aan op de boodschap die het team vertelt. Of het uitnodigingsbeleid matcht niet met de standinrichting. Als we dat bewustzijn verhogen, verbetert de kwaliteit van vakbeurzen en hebben deelnemers meer rendement."

Actieplan
De trainers brengen een volle werkdagtraining terug naar een masterclass van drie uur. Mijnders: "In korte tijd geven we beursdeelnemers zinnige tools en inzichten." De masterclass is interactief en bedoeld voor directie, sales- en marketingprofessionals. Mijnders licht een tipje van de sluier op: "We laten zien waar een goed actieplan aan voldoet. Zo zoomen we in op de essentie. Wat is het doel en hoe gaan we dat bereiken?" De masterclass vindt plaats op dinsdagmiddag 12 juni. Geïnteresseerden kunnen op www.expoplana4.com/masterclass terecht voor meer informatie en inschrijven.

Interactie en toekomstvisie
Deelnemers zullen volop de gelegenheid krijgen hun vragen over beursdeelname te stellen. "Daar gaan we direct op in. We willen dat iedereen naar huis gaat met nieuwe energie en inzichten voor hun volgende vakbeurs", legt Mijnders uit. "Daarnaast zullen we aandacht besteden aan toekomstige ontwikkelingen in de beurzenbranche en hoe daar op in te spelen."

Partners & preferred suppliers