MKB-Nederland opgelucht over akkoord pensioenen

14-9-2011

MKB-Nederland is opgelucht dat sociale partners en minister Kamp het vanavond alsnog eens zijn geworden over het pensioenakkoord. Kamp kwam daarvoor tegemoet aan een aantal wensen van de vakbeweging. De ondernemersorganisaties benadrukten nog eens dat werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen als een pensioenfonds in problemen komt en dat niet alleen de risico's bij werknemers worden gelegd. ‘Binnen bepaalde grenzen kunnen hierover aan de cao-tafel afspraken worden gemaakt.’

Kamp heeft de vakbeweging toegezegd dat mensen die al gespaard hebben voor vroegpensioen in de levensloopregeling, hiermee verder kunnen. Daarnaast kan in de Vitaliteitsregeling die straks in de plaats komt van de levensloopregeling, tot 20.000 euro voor vervroegd uittreden worden gespaard. Eerder wilde het kabinet sparen voor vroegpensioen in de nieuwe regeling onmogelijk maken.

Verder krijgen lage inkomens meer voordeel van de werkbonus als ze vanaf hun 62e doorwerken.
Deze bonus mag worden opgespaard en ingezet worden om toch met 65 jaar te stoppen met werken als in 2020 de AOW-leeftijd naar 66 jaar gaat.

FNV-voorzitter Jongerius verwacht dat aanstaande maandag een meerderheid binnen de federatieraad van de FNV de plannen zal steunen.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers