Niet ziek, maar dronken. Reden voor ontslag op staande voet?

08-10-2011

Indien een werknemer niet goed functioneert en ook de controlevoorschriften blijkt te overschrijden door zich ziek te melden terwijl hij in werkelijkheid beschonken blijkt te zijn, is een ontslag op staande voet volgens rechtbank Arnhem gerechtvaardigd.

De werknemer was als kok werkzaam bij een klein restaurant op grond van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 7 maanden. Na indiensttreding heeft de werknemer te kennen gegeven een alcoholverleden te hebben, maar nu niet meer te drinken. Gedurende de eerste twee maanden van zijn dienstverband zijn diverse klachten ontstaan over de werkzaamheden van de werknemer. Instructies werden door de werknemer niet opgevolgd waarop hij meerdere malen op zijn functioneren is aangesproken.

De werkgever had een ziekteverzuimprotocol. Hierin is aangegeven dat bij ziekte dit voor 09.00 uur 's ochtends gemeld moet worden. De werknemer heeft zich in korte tijd twee keer na 09.00 uur ziek gemeld. Bij de eerste ziekmelding was de werknemer de gehele dag niet bereikbaar. Bij de tweede ziekmelding heeft de werkgever de werknemer thuis opgezocht. De werknemer bleek onder invloed van alcohol over straat te lopen. Met als gevolg dat de werkgever het vertrouwen in de werknemer heeft opgezegd en hem op staande voet heeft ontslagen.

De werknemer heeft zijn ontslag op staande voet aangevochten en het loon over de resterende contractsduur gevorderd. De werkgever heeft daarentegen een schadevergoeding gevorderd, omdat hij op de dag van de ziekmelding, één van de drukste dagen van het jaar, veel inkomsten is misgelopen.

De rechter heeft aangegeven dat het niet naleven van ziekteverzuimregels onvoldoende grond is voor een ontslag op staande voet. Maar vanwege de bijkomende omstandigheden, te weten het disfunctioneren van de werknemer en het korte dienstverband, kan dit wel een dringende grond voor ontslag op staande voet opleveren. Daarnaast heeft werkgever geprobeerd het functioneren van werknemer te verbeteren en hem te helpen met zijn alcoholgebruik. Rechtbank Arnhem heeft geoordeeld dat het ontslag op staande voet in dit geval terecht is gegeven, maar de schadevergoeding die door werkgever gevorderd wordt, is niet toegewezen wegens onvoldoende spoedeisend belang en geen onderbouwing.

Bron: Nieuwsbrief Arbeid & Medezeggenschap Dijkstra Voermans Advocatuur & Notariaat

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers