Nieuwe faillissementswet aangenomen door Eerste Kamer

09-10-2020

De Eerste Kamer heeft 6 oktober jl. de wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) als hamerstuk aangenomen. Daarmee komt na jaren van discussie een instrument beschikbaar om faillissementen te voorkomen met een akkoord dat álle schuldeisers bindt. Dat is goed voor de economie en behoud van werkgelegenheid, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Het wachten is nog op een zeer spoedige inwerkingtreding, zodat de ondernemingen die nu in zwaar weer terecht zijn gekomen door de coronamaatregelen, er ook van kunnen profiteren.
 
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn hoopvol over de mogelijkheden die de wet biedt voor zowel een herstructurering/sanering als een gecontroleerde liquidatie. Een bedrijf kan met zijn schuldeisers een akkoord overeenkomen en na een sanering weer doorgaan. De rechter toetst het akkoord op een eerlijke verdeling en procedure en verleent vervolgens bindende goedkeuring (‘homologatie’). Een bedrijf waarvoor stoppen de beste overweging is, krijgt de kans op een ‘zachte landing’.
 
Voor de schuldeisers biedt de WHOA ook voordelen. Zij komen in een betere positie dan bij een faillissement. Bovendien is voor mkb-ers opgenomen dat zij in beginsel 20 procent van hun vordering moeten terugzien.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers