Nieuwe regeling tegemoetkoming vaste lasten ook voor evenementenbranche

05-10-2021

Onlangs publiceerde de overheid de zogeheten Vaste lasten Nachtsluiting horeca (VLN) regeling. De VLN is bedoeld voor horecabedrijven die worden getroffen door de gedwongen nachtsluiting, maar iedere ondernemer die aan de voorwaarden van de VLN voldoet, kan subsidie aanvragen. Voorwaarden zijn dat er sprake moet zijn van minimaal 50% omzetverlies en ondernemers moeten in Q2 en Q3 2021 TVL hebben ontvangen.
 
Al maanden is CLC-VECTA / het EventPlatform aan het lobbyen voor verlenging van steunmaatregelen al dan niet in maatwerk. We zijn blij dat dit met deze regeling enigszins is gelukt. Het kabinet wil alleen niet spreken van een aangepast TVL-beleid, omdat zij zich met name wil richten op horecaondernemers die last hebben van de nachtsluiting. Door de aangepaste TVL-regeling een andere naam te geven hoopt het kabinet zo ondernemers uit andere sectoren ervan te overtuigen om niet opnieuw steun aan te vragen. Maar, het demissionaire kabinet kan deze ondernemers er niet van weerhouden om de VLN-regeling aan te vragen.
 
Omdat de VLN 2021 onder hetzelfde staatssteunkader valt als de TVL, geldt voor (een groep verbonden) ondernemingen dat zij tijdens de looptijd van het staatssteunkader niet meer dan € 1,8 miljoen aan TVL-subsidie mogen ontvangen. Het staatssteunkader loopt van maart 2020 tot en met 31 december 2021. Per aanvraag geldt een maximaal subsidiebedrag van € 250.000.
 
Het streven is dat regeling wordt opengesteld in de 2e helft van november. Dit hangt af van verlenging van de mogelijkheid om steun voor 2021 in 2022 te verlenen op grond van het Europese staatssteunkader en van de goedkeuring van de Europese Commissie.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers