Kijk op: www.wijhelpengraag.nu voor meer informatie en het stellen van je hulpvraag

wijhelpengraag.nu is een initiatief van branchevereniging CLC-VECTA namens organisatoren en toeleveranciers in de evenementenbranche.

NOW 2.0: Verlenging en aanpassing tegemoetkoming loonkosten

22-5-2020

Als je als ondernemer minstens 20 procent omzetverlies verwacht, kan je vanaf 6 juli een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV voor de maanden juni, juli en augustus. Hiermee maak je gebruik van de NOW-regeling. Deze regeling maakt het voor bedrijven mogelijk om hun personeel door te betalen. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De NOW-regeling in het tweede steunpakket kent wel andere voorwaarden dan de NOW-regeling in het eerste steunpakket.
 

Hogere opslag en een andere referentiemaand

De vaste (forfaitaire) opslag verhoogd van 30 naar 40 procent, waarbij de referentiemaand voor de loonsom maart 2020 wordt. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is belangrijk voor bedrijven die seizoensgebonden zijn.
 

Geen bonussen, eigen aandelen inkopen of winst uitkeren

Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar mag geen eigen aandelen inkopen, geen bonussen aan de directie of het bestuur uitkeren en ook geen winst uitkeren aan aandeelhouders.
 

Ontslagboete

Als een bedrijf steun had aangevraagd voor het doorbetalen van loon, maar toch personeel ontsloeg, dan moest een boete van 50 procent, plus de gehele loonsubsidie worden terugbetaald. In het tweede pakket is de ‘ontslagboete’ geschrapt: nu wordt alleen de subsidie gekort en moet 100 procent van de onterecht ontvangen subsidie worden terugbetaald. Bedrijven moeten bij de nieuwe NOW-aanvraag wel verklaren dat zij gaan overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 personeelsleden ontslag willen aanvragen. Daarnaast blijft de wettelijke bescherming bij ontslag vanzelfsprekend van kracht.
 

Om- en bijscholing

Werkgevers die de NOW aanvragen, zijn verplicht om het personeel te helpen met bij- of omscholing.

Bron: VNO-NCW
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers