NOW2 nu aan te vragen

07-7-2020

De eerste aanvraagperiode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is sinds 6 juni gesloten. Op maandag 6 juli is de aanvraagperiode voor de NOW2 ingegaan, die je tot en met 31 augustus 2020 kan aanvragen. De tweede NOW-tegemoetkoming is voor een periode van 4 maanden, van juni tot en met september 2020. Andere veranderingen over de NOW 2 ten opzichte van de NOW 1, lees je in een door ons eerder gepubliceerd artikel.
 
Voorwaarden
De voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat je een periode van 4 aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20% hebt. Als je de eerste aanvraagperiode NOW hebt gekregen, dan moet deze periode van 4 maanden aansluiten op de vorige periode van 3 maanden. Bijvoorbeeld:
  • De eerste aanvraagperiode NOW heb je omzetverlies doorgegeven over april, mei en juni.
  • Voor de tweede aanvraagperiode NOW geef je daarom je omzetverlies door over juli, augustus, september en oktober.
Als je voor het eerst NOW aanvraagt, dan kun je kiezen uit omzetverlies vanaf:
  1. 1 juni: je geeft dan je percentage omzetverlies door over juni, juli, augustus en september.
  2. 1 juli: je geeft dan je percentage omzetverlies door over juli, augustus, september en oktober.
  3. 1 augustus: je geeft dan je percentage omzetverlies door over augustus, september, oktober en november.
Let op: De gekozen 4 maanden waarin je omzetverlies verwacht, kun je niet meer aanpassen.

Betaling
De tegemoetkoming wordt in twee keer betaald:
  • De eerste betaling ontvang je zo snel mogelijk nadat het UWV de aanvraag heeft goedgekeurd. Je ontvangt dan de tegemoetkoming voor de eerste 2 maanden.
  • De tweede betaling kun je ongeveer 2 maanden daarna verwachten. Je ontvangt dan de tegemoetkoming voor de andere 2 maanden.
Klik hier om te zien wat je precies nodig hebt voor de aanvraag en om het formulier in te vullen.
 
Bron: UWV
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers