Ondernemers krijgen coulance bij betalen pensioenpremies

23-3-2020

De Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben afgesproken dat pensioenuitvoerders ondernemers die door de coronacrisis in problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als zij problemen hebben met het betalen van de pensioenpremies.
 
Met de steun van werkgevers en werknemers gaan pensioenfondsen, verzekeraars en aan verzekeraars gelieerde premiepensioen-instellingen de getroffen ondernemers helpen waar mogelijk. Omdat de problemen per sector en/of werkgever verschillen, wordt er maatwerk geboden op basis van onderstaande oplossingsrichtingen:
 
•    Pensioenuitvoerders treffen een betalingsregeling met individuele werkgevers die momenteel geldproblemen hebben door het coronavirus. De individuele werkgever moet zich in dat geval melden bij het pensioenfonds, de verzekeraar of de premiepensioen-instelling.
•    De betalingstermijnen waarin werkgevers pensioenpremies moeten afdragen, worden verruimd voor getroffen sectoren en werkgevers.
•    Pensioenuitvoerders voeren een minder streng invorderingsbeleid bij het innen van pensioenpremies, door onder andere het uitstellen van het inschakelen van incassobureaus en/of het opleggen van administratieve boetes bij de getroffen sectoren.
 
Momenteel is de ruimte voor maatwerk is beperkt door wettelijke voorschriften ten aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen. Daarom is er hier op korte termijn een overleg over tussen het Verbond, Pensioenfederatie, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 
Ondernemers die problemen hebben of in problemen gaan komen met het betalen van hun pensioenpremies, wordt aangeraden de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact op te nemen met hun pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioen-instelling of hun financieel adviseur.
 
Bron: MKB-Nederland
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers