Oproep voor organisatoren namens Fieldlab Evenementen

13-7-2022

Op dit moment bestudeert de overheid de mogelijkheden hoe om te gaan met COVID komend najaar, mogelijke scenario’s en is de sector met de overheid in gesprek over maatregelen. Daarom willen wij zorgen dat onze informatie nog steeds up-to-date is en dat we kunnen onderbouwen waarom wij niet dicht hoeven.

Fieldlab Evenementen is daarvoor de komende maanden op zoek naar nieuwe data om het Risicotaxatie Model (ontwikkeld door de TU Delft met data vanuit de pilots) te verrijken. En daar hebben zij organisatoren - input vanuit de branche - bij nodig!

Wat vragen zij van de organisator?
Hen op hoofdlijnen inzicht geven in de belangrijkste eigenschappen én eventueel genomen (COVID gerelateerde) maatregelen voor jouw event. Invullen - via een online link - kost je slechts een paar minuten. 

Wat vragen zij van (de organisator) en de bezoekers?
Jouw bezoekers vraag je - op dag 10 na het event - via een link een online enquête in te vullen. Als organisator bepaal je zelf via welke (gebruikte) communicatiekanalen (mail, app etc.) je dat doet. Via de link naar de online enquête wordt bezoekers gevraagd naar het sociale belang van evenementen, de frequentie van evenementenbezoek ten opzichte van andere sociale bezigheden en of ze in de afgelopen tijd nog COVID gerelateerde klachten hebben gehad. Voor de volledigheid: de enquête is volledig anoniem, zij hebben dus geen gegevens van jouw bezoekers.

Ben je enthousiast en wil je deelnemen? Meld dan jouw evenement (met vermelding titel en datum) aan bij Fieldlab Evenementen via email: dimitri.bonthuis@fieldlabevenementen.nl.

 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers