Pensioenakkoord in één oogopslag

01-9-2011

Pensioenakkoord in één oogopslag
Het is alweer twee maanden geleden dat het pensioenakkoord is ondertekend door sociale partners en het kabinet. Bovendien is er nog veel discussie in de pers en politiek. Aangezien het akkoord een complex gegeven is dat veel vragen oproept, geeft Aon, partner van CLC-VECTA je een korte samenvatting van de kernpunten en de publieke discussie.

Het pensioenakkoord in een notendop:

  • Het kabinet zegt toe dat de AOW extra wordt verhoogd. Hierdoor hebben mensen met een lager inkomen nog steeds de mogelijkheid om op 65-jarige leeftijd te stoppen met werken.
  • De pensioenrichtleeftijd gaat in 2013 naar 66 jaar.
  • Het Financieel Toetsingskader (FTK) voor pensioenfondsen wordt aangepast om meer zekerheid te bieden voor bestaande pensioenregelingen (FTK1). En om in te spelen op de nieuwe pensioenregelingen die minder zekerheid bieden maar wel een betere indexatiekans hebben (FTK2).
  • De werkgevers zeggen toe zich in te zetten voor een ouderenbeleid. Dit beleid is gericht op het zichtbaar vergroten van de arbeidsparticipatie en de arbeidsmobiliteit van oudere werknemers.
  • De werknemers gaan akkoord met stabilisatie van bestaande premieniveaus en dat premiestijging, door de stijgende levensverwachting, wordt vereenvoudigd. Slechte resultaten bij pensioenfondsen door onrust op de financiële markten, mogen niet leiden tot premieaanpassing.


De publieke discussie over het pensioenakkoord
In de afgelopen maanden zijn in de media verschillende reacties op het pensioenakkoord verschenen. Waaronder ook een reactie van de vakbond FNV. Het bestuur van de FNV Bondgenoten heeft afstand genomen van het pensioenakkoord en vervolgens een referendum over het pensioenakkoord georganiseerd. De uitslag van dit referendum komt eind augustus.

Binnen de kleinere vakbond MHP (vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel) is De Unie tegen het akkoord. Tevens hebben hoogleraren werkzaam bij instellingen als NetSpar en de Universiteit van Amsterdam, vanuit verschillende invalshoeken hun kritiek gegeven op het pensioenakkoord. Zo geeft een hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam aan, dat jongeren worden benadeeld ten opzichte van ouderen door de mogelijkheid van versnelde indexaties. Op welke wijze het pensioenakkoord in de wetgeving wordt vormgegeven is nog niet duidelijk.

Hoe kijkt Aon Hewitt aan tegen het pensioenakkoord?
Aon Hewitt indiceert al enige jaren dat de pensioenkosten door het stijgen van de levensverwachting om adequate maatregelen vraagt. Niet voor niets is een hogere pensioenleeftijd het onderwerp van het pensioenakkoord. Voor pensioenfondsen zien we een probleem bij de invulling van het beleggingsbeleid. In het pensioenakkoord wordt namelijk gesuggereerd dat onder het nieuwe pensioencontract gemiddeld hogere beleggingsrendementen kunnen worden gemaakt. Dit is gebaseerd op de verwachting dat risico wordt beloond en dat een meer risicovolle portefeuille leidt tot een hogere beleggingsopbrengst. In het verleden zijn er langdurige perioden geweest waarin dit niet het geval was. Tevens zien we spanning ontstaan voor gepensioneerden met een gemiddeld korte beleggingshorizon.

Kennissessies pensioenakkoord
Aon Hewitt organiseert kennissessies over de inhoud en impact van het pensioenakkoord. Deze kennissessies hebben een hoog interactief gehalte. Je kunt je nog aanmelden voor de sessie voor werkgevers van 13 september in Rotterdam. Klik hier om je aan te melden.

Voor meer informatie over Aon klik hier.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers