Per 1 maart online meldloket voor buitenlandse werknemers in NL

23-12-2019

Op 1 maart 2020 komt er een online meldloket voor buitenlandse werkgevers die met hun eigen werknemers tijdelijk in Nederland werkzaamheden komen verrichten. Dit heet de notificatieplicht en is gebaseerd op de Europese handhavingsrichtlijn. Deze is in Nederland opgenomen in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU).
 
Zowel de buitenlandse dienstverrichter als de Nederlandse dienstontvanger krijgen verplichtingen. Wanneer deze niet nageleefd worden, kan er een boete opgelegd worden. Het besluit over deze boetes word gepubliceerd in 2020.
 
Onder de notificatieverplichting kunnen alle grensoverschrijdende werkzaamheden vallen, zoals het aannemen van werk, uitzendarbeid of intraconcern-uitzendingen betreffen. Deze notificatieplicht gaat ook gelden voor zelfstandigen. Het notificeren houdt in dat een dienstverrichter in een EU-lidstaat via een online meldloket een melding moet doen, voordat de werkzaamheden in Nederland aanvangen. Hierbij moet aangegeven worden welke werkzaamheden in Nederland uitgevoerd worden, waar dit gebeurt en bij welke dienstontvanger in Nederland, hoe lang de werkzaamheden zullen duren en welke werknemers daarbij gedetacheerd worden. De gegevens van het meldloket zullen gebruikt worden door de Inspectie SZW voor controle op naleving van de arbeidsvoorwaarden in Nederland. Voor dienstverrichters in de grensstreek met ten hoogste negen werknemers in dienst komt een beperktere notificatieplicht.
 
Er zijn een aantal sectoren uitgezonderd van deze plicht, waaronder sectoren die gericht zijn op transport over de weg, lucht of het spoor. Maar let op: voor transport over de weg geldt de uitzondering alleen wanneer goederen vervoerd worden door Nederland en niet in Nederland worden geladen of gelost. Wordt wel in Nederland geladen of gelost, dan geldt ook daarbij een notificatieplicht. Daarnaast zijn een aantal ‘incidentele’ werkzaamheden uitgezonderd van notificatie, zoals zakelijke besprekingen, assemblage, dringend onderhoud of reparatie. Hier zijn wel speciale voorwaarden aan verbonden, verband houdend met de aard en de duur van de werkzaamheden.
 
N.B.1 Een dergelijke notificatieverplichting bestaat nu al voor detacheringen naar andere EU-lidstaten.
N.B.2 De notificatieverplichting gaat ook gelden voor buitenlandse zelfstandigen die in Nederland in bepaalde risicosectoren gaan werken.
N.B.3 Per 1 februari 2020 is het meldloket beschikbaar. Op dat moment zal duidelijk zijn welke specifieke verplichtingen aan de orde zijn.
 
Bron: AWVN
 

Partners & preferred suppliers

BIJEENKOMSTEN

bekijk volledige
bijeenkomstenkalender