Pilot voor Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie is live

20-1-2021

Eind november kondigde Koolmees aan dat rond 11 januari gestart zou worden met een pilot voor de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie. Opdrachtgevers kunnen door de vragenlijst in te vullen helder krijgen of ze een zelfstandige mogen inhuren voor een klus of dat er een arbeidscontract nodig is. Vorige week is de pilot webmodule daadwerkelijk live gegaan.  
 
De pilot webmodule is anoniem, deelname is vrijwillig en er kunnen in deze fase geen rechten aan worden ontleend. Het kabinet wil de pilot later dit jaar evalueren om erachter te komen of de module als voorlichtingsinstrument behulpzaam is en om hem waar nodig te verbeteren. De module start nu eerst zes maanden als pilot en is te vinden via de website van het Ondernemersplein.
 
In de zomer van 2021 wordt geĆ«valueerd of de webmodule als instrument behulpzaam is en wordt er besloten over de eventuele definitieve inzet van de webmodule. Daarbij is de inzet erop gericht dat de webmodule waar mogelijk zekerheid gaat geven, mits deze naar waarheid is ingevuld. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor handhaving, misbruikrisico’s en naar de gevolgen voor de uitvoeringsinstanties.
 
Na afloop van de pilot webmodule beslist het kabinet op welk moment de handhaving (gefaseerd) wordt opgestart, op z’n vroegst is dat 1 oktober 2021. Uiteraard wordt de markt tijdig over zo’n besluit geĆÆnformeerd.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers