Proeftijdontslag voor aanvang dienstverband? Dat kan, maar pas op: risico op schadevergoeding

27-8-2011

Kun je een werknemer al ontslaan zelfs voordat zijn arbeidsovereenkomst is gestart? Onder bepaalde omstandigheden kan dat, mits er een proeftijd is overeengekomen. Maar let op: als werkgever loop je dan wel een financieel risico.

De kantonrechter Utrecht oordeelde recentelijk over een dergelijk proeftijdontslag. Deze werkgever had de werknemer vóór de formele ingangsdatum van zijn contract alvast een aantal werkzaamheden laten verrichten en oordeelde op grond daarvan dat de werknemer niet geschikt was. Met een beroep op het proeftijdbeding heeft de werkgever per direct opgezegd, terwijl de arbeidsovereenkomst formeel nog niet was ingegaan. De kantonrechter oordeelde dat opzegging van een arbeidsovereenkomst met een beroep op de proeftijd in beginsel een rechtsgeldige beëindiging oplevert. Dat kan alleen anders zijn indien die werkgever misbruik maakt van zijn bevoegdheid. Dat was volgens de rechter hier niet aan de orde, waardoor het ontslag dus overeind bleef.

Maar een rechtsgeldig gegeven proeftijdontslag kan ook in strijd zijn met het beginsel van goed werkgeverschap. Dat was hier wel het geval volgens de rechter, omdat de werkgever de werknemer voordat het dienstverband feitelijk aanving al betrok bij de bedrijfsvoering en hem daarop beoordeelde zonder dit voorafaan de werknemerkenbaar te maken. Daarom moest de werkgever een schadevergoeding ter hoogte van één maandsalaris betalen aan de werknemer.

Let op! Proeftijd is bedoeld om te bezien of een werknemer al dan niet functioneert. Door een beroep te doen op het proeftijdbeding voordat deze toets daadwerkelijk kan worden uitgevoerd, loop je als werkgever risico’s. Zoals uit deze uitspraak blijkt kan het gebeuren dat het ontslag wel blijft staan, maar dat er een schadevergoeding moet worden betaald.

Bron: Kantonrechter Utrecht 8 juni 2011; AR 2011-0607

Plaatsing: Nieuwsbrief Arbeid & Medezeggenschap Dijkstra Voermans Advocatuur & Notariaat

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers