Rapport UWV: Niet-werkende werkzoekenden aan het werk in 2010

01-11-2011

Afgelopen maand heeft UWV WERKbedrijf een nieuw rapport gepubliceerd ‘Niet-werkende werkzoekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze een baan?’. Voor dit onderzoek zijn de baan-werkloosheid-baangegevens van 364.000 werkzoekenden geanalyseerd. Deze werkzoekenden hebben zich in 2010 bij UWV Werkbedrijf uitgeschreven, omdat ze werk hadden gevonden.

Enkele opvallende uitkomsten:

  • Werkzoekenden vinden na gemiddeld 9 maanden een nieuwe baan.
  • Stapeling van ongunstige kenmerken (ouder, langdurig werkloos, laagopgeleid) verkleinen de kans op het vinden van een baan.
  • Iets meer dan de helft van de werkzoekenden gaat in een andere sector werken, dan de sector waaruit ze werkeloos zijn geworden.
  • De uitzendsector is een zeer belangrijke sector voor werklozen. Bijna een derde van de werkzoekenden vond nieuw werk via een uitzendbaan.
  • Een uitzendbaan is ook vaak een opstap voor een contract bij een werkgever. 41% van de personen die bij aanvang een uitzendcontract hadden, werkten een jaar later bij dezelfde werkgever via een tijdelijk contract of met een dienstverband voor onbepaalde tijd. 59 % procent werkte opnieuw of nog steeds als uitzendkracht.
  • Een derde van de bij UWV ingeschreven werkzoekenden vond werk bij een bedrijf met 500 of meer werknemers; 55-plussers vonden relatief vaak werk in het MKB.
  • Ondanks dat 55 plussers minder kansen hebben, zijn zij niet kansloos; hoger opgeleiden ouderen doen het relatief goed.

Voor de managementsamenvatting klik hier.
Voor het volledige rapport klik hier.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers