Rapportage onderzoek subsidieregelingen gastvrijheidssector

31-5-2022

In opdracht van het ministerie van EZK is onderzoek uitgevoerd naar subsidieregelingen voor verduurzamen, innoveren en digitaliseren waar de gastvrijheidssector (waaronder de brede evenementensector) gebruik van zou kunnen maken. Directe aanleiding voor het onderzoek was een motie van kamerlid Von Martels (eind 2020) waarin is gevraagd hoe bestaande overheidsregelingen voor innovatie, digitalisering en verduurzaming beter benut kunnen worden door de sector.

Met de uitkomsten is getracht in kaart te brengen waarom regelingen wel of niet gebruikt worden of niet goed bekend zou zijn, en wat er, in de ogen van ondernemers in onze branche, moet gebeuren om de regelingen van meerwaarde te laten zijn. Maar ook waar je concreet tegen aan loopt als het gaat om innoveren, digitaliseren en verduurzamen om je bedrijf toekomstbestendig te houden.

Als CLC-VECTA hebben we uiteraard bijgedragen aan het onderzoek, maar ook enkele leden hebben via interviews input geleverd. De uitkomsten, met ook een overzicht van de beschikbare regelingen en de aanbevelingen die zijn gedaan aan EZK, zijn inmiddels in te zien.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers