Kijk op: www.wijhelpengraag.nu voor meer informatie en het stellen van je hulpvraag

wijhelpengraag.nu is een initiatief van branchevereniging CLC-VECTA namens organisatoren en toeleveranciers in de evenementenbranche.

Reisbureauregeling geactualiseerd en gewijzigd

03-10-2019

Met ingang van 29 augustus is een nieuw besluit van kracht voor de reisbureauregeling. In dit besluit wordt een aantal vaak gestelde vragen beantwoord, wordt verduidelijkt wanneer een ondernemer kwalificeert als reisbureau en wanneer er sprake is van een reisdienst als bedoeld in de reisbureauregeling.
 
De wijzigingen
- Onder meer zijn de begrippen reisdienst en reisorganisator zijn toegevoegd. Volgens het besluit is het voor een reisdienst voldoende als een reisbureau een van een derde betrokken vervoersprestatie of accommodatie aan de reiziger aanbiedt.

- Het besluit bevat ook een voorwaarde waaronder het 0%-tarief toegepast mag worden op personenvervoer per vliegtuig of boot, voor zover dat binnen de EU plaatsvindt én de plaats van vertrek of bestemming buiten de EU ligt. Vereist hiervoor is dat dit reisdeel onderdeel moet uitmaken van een reisdienst als bedoeld in de reisbureauregeling.

- Toepassingsgebied: het besluit is niet van toepassing op tussenpersonen die niet op eigen naam tegenover de reiziger handelen, maar namens de reisorganisator reizen verkopen. Dergelijke activiteiten worden fiscaal niet als dienst van een 'reisbureau' aangemerkt.
 
- De paragraaf ‘Reizen met vertrekdatum vóór 1 april 2012 en terugkomstdatum ná 1 april 2012’ is vervallen. Vanwege het tijdsverloop heeft de hierin opgenomen goedkeuring haar belang verloren.
 
Het nieuwe besluit vervangt en actualiseert het besluit van 17 juli 2014.
 
Meer weten? Onze partner BDO publiceerde eerder een handzame flyer over de reisbureauregeling voor Incentiveorganisatoren.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers