Reminder: Cao loonstijging Tentoonstellingsbranche

10-1-2023

De huidige Cao Tentoonstellingsbedrijven loopt t/m 31 december 2023. Een van de gemaakte cao-afspraken is dat de lonen in de loonschalen per 1 januari 2023 met € 100,- worden verhoogd. Vergeet niet dit te (laten) verwerken in je salarisadministratie! 
 
Omdat we nog wat vragen krijgen over deze verhoging, voor de handigheid nog een kleine toelichting daarbij:
  • Alle lonen in het loongebouw (inclusief uitloopperiodieken) worden verhoogd met € 100,-
  • Werknemers die een hoger loon ontvangen dan het loongebouw, hebben geen recht op deze verhoging
  • De werkgever kan uiteraard de verhoging wel toekennen als hij dat wil; afwijken van de Cao ten voordele van de werknemer op dit punt mag gewoon
  • Voor werknemers waarvan het loon vóór 1 januari boven het loongebouw lag, maar na 1 januari onder het schaalmaximum, wordt het salaris verhoogd tot het schaalmaximum.
  • De verhoging is bruto en na rato.
 
Enkele voorbeelden:
Werknemer A, ingedeeld in salarisgroep 6, trede 10, heeft een salaris van € 2905,29. Vanaf 1 januari wordt zijn loon met € 100,- verhoogd naar € 3005,29.
 
Werknemer B, ingedeeld in salarisgroep 6, heeft een salaris van € 3000,-. Volgens het loongebouw is het schaalmaximum tot 1 januari € 2974,43, vanaf 1 januari is dat € 3074,43. Het salaris van deze werknemer wordt verhoogd tot het schaalmaximum, oftewel en verhoging van € 74,43.
 
Werknemer C, ingedeeld in salarisgroep 6, heeft een salaris van € 3200,-. Volgens het loongebouw is het schaalmaximum tot 1 januari € 2974,43, vanaf 1 januari is dat € 3074,43. De werknemer heeft geen recht op een salarisverhoging.
 
Heb je nog vragen? Bel of mail dan gerust met het Cao secretariaat: Dineke Philipse, dineke@clcvecta.nl / 06 – 41 20 47 79.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers