Strengere toegangseisen milieuzones voor dieselvrachtwagens per 1 januari 2022

29-11-2021

In de afgelopen weken hebben diverse CLC-VECTA leden met een vrachtwagen met een emissieklasse lager dan 6 bericht ontvangen van de RVD omdat voor deze dieselvrachtauto’s per 1 januari 2022 strengere toegangseisen gaan gelden in de milieuzones in Nederland. Vanaf dat moment is het namelijk alleen nog toegestaan voor vrachtauto’s met emissieklasse 6 om de milieuzone in te rijden, tenzij een ontheffing is aangevraagd. Momenteel zijn er 13 Nederlandse gemeenten die een milieuzone hebben ingevoerd voor dieselvrachtauto’s: Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Leiden, Maastricht, Rijswijk, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Utrecht (Jaarbeurs!). Per 1 januari 2022 wordt Haarlem hier aan toegevoegd. Een overzicht van de milieuzone per gemeente, alsmede contactgegevens voor vragen, vind je hier.
 
Tip! Hoewel de RAI binnen de milieuzone valt, is er een uitzondering: voor de toerit naar de P+R RAI en naar de zuidelijke standbouwersingang bij de RAI geldt de milieuzone niet.
 
Ontheffingen en vrijstellingen
Bijzondere voertuigen of voertuigen met een speciale opbouw
Voor bijzondere voertuigen of voertuigen met een speciale opbouw kunnen bedrijven ontheffingen of vrijstellingen aanvragen. Een ontheffing wordt in ieder geval verleend voor de volgende voertuigen en is geldig voor het gehele land:
•        a. voertuigen van gehandicapten, welke zijn aangepast voor € 500 of meer;
•        b. kermis- en circusvrachtauto’s, vrachtauto’s voor exceptioneel transport, verhuisauto’s en vrachtauto’s met een laadkraan met een hefvermogen van 35 tonmeter of meer, en met een datum van eerste toelating van twaalf jaar of jonger.
 
Schoner voertuig moet nog worden geleverd
Heb je een schoner voertuig aangeschaft, maar wacht je nog op de levering van het voertuig, dan kan voor het oude voertuig ook een ontheffing worden aangevraagd tot het moment waarop het nieuwe voertuig geleverd wordt (maximaal 12 maanden). Deze ontheffing moet je voor iedere gemeente afzonderlijk aanvragen. Kom je in alle 13 eerder genoemde steden, dan moet je dus voor al deze steden afzonderlijk een ontheffing aanvragen.
 
Financieel onmogelijk
Voor sommige bedrijven is het vanwege de financiële situatie niet mogelijk om een nieuw of tweedehands voertuig aan te schaffen met emissieklasse 6. In zo’n geval is het goed contact op te nemen met de gemeente. Zij kunnen namelijk een zogeheten hardheidsclausule in werking laten treden in die gevallen waarin een voortijdige investering niet proportioneel is en ondernemers, in afwijking van de landelijke regels, meer tijd wordt gegund (maximaal 12 maanden) om de overstap naar zero-emissie bestel- en vrachtauto’s te maken.   
 
Dagontheffing
Leveranciers en ondernemers die incidenteel in de milieuzone moeten zijn, kunnen bij de betreffende gemeente maximaal 12x per jaar een dagontheffing aanvragen.
 
Kijk voor de voorwaarden voor ontheffingen altijd bij de gemeente!
 
Zero emissiezones
Heb je plannen om het wagenpark te vervangen en te verduurzamen? Hou dan rekening met de komst van de zero emissiezones per 1 januari 2025. Vanwege de overgangsregeling zijn tot 31 december 2029 vrachtauto’s met emissieklasse 6 motoren nog toegestaan, maar daarna zijn alleen nog maar voertuigen zonder uitstoot, bijvoorbeeld elektrisch of waterstof aangedreven, welkom. De RAI Vereniging heeft een uitgebreide grafische kaart gemaakt met alle regels en een tijdlijn met de huidige en toekomstige emissie-eisen in milieuzones.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers