Tijdelijk onbelast (reis)kosten blijven betalen bij thuiswerken stopt

08-10-2020

Kort na het uitbreken van de coronacrisis heeft het Kabinet enkele maatregelen genomen, om ondernemers te helpen bij het verlichten van (administratieve) lasten. Zo kon je als werkgever bijvoorbeeld onbelast reiskostenvergoeding blijven betalen bij thuiswerken, had je de mogelijkheid om als DGA om tijdelijk een lager loon af te spreken en ook andere onbelaste onkostenvergoedingen kon je blijven verstrekken ondanks het verminderen van de uitgaven. Afgelopen week heeft de Staatssecretaris bekend gemaakt dat deze maatregelen per 1 januari 2021 niet langer van kracht zijn. Vanaf dat moment zijn de reguliere regels dus weer van kracht.
 
Enkele tips van onze partner BDO:
 
  • Voor het bepalen van een vaste onbelaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zal gekeken moeten worden naar het werkelijke reispatroon van de werknemer. Goede communicatie richting werknemers is hierbij een vanzelfsprekendheid.
  • Ook ten aanzien van de onbelaste vaste kostenvergoeding zal kritisch gekeken moeten worden naar het daadwerkelijke zakelijk uitgavenpatroon van die gespecificeerde vergoeding. Het niet in lijn brengen van de kostenvergoeding met het uitgavenpatroon dat aangepast kan zijn door het anders werken, kan leiden tot belastbaarheid van de vergoeding.
  • De wetgeving biedt ook mogelijkheden (als je die nog niet gebruikt) voor bijvoorbeeld het vergoeden van kosten die thuiswerken met zich meebrengt. Bijvoorbeeld het inrichten van een adequate werkplek en noodzakelijke voorzieningen voor communicatie. Wellicht dat hiervoor enige compensatie te vinden is door het wegvallen van reis- en/of onkostenvergoedingen.
Bron: BDO
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers