Uitbetalen vakantiegeld: Hoeveel en wanneer?

02-5-2012

Veel werkgevers betalen in mei of juni het vakantiegeld uit. Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft en in Nederland woonachtig is, heeft recht op vakantiegeld. Maar hoeveel moet je als werkgever uitbetalen en wanneer precies?

Dat staat in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM). Volgens de WMM komt de hoogte van het vakantiegeld bij elke werknemer neer op minimaal acht procent van het brutoloon. Dit bedrag bouw je op tussen 1 juni van het ene jaar en 1 juni van het eropvolgende jaar. Dit wordt ook berekend over de provisie (beloning voor verleende diensten), prestatietoeslagen, gevarengeld en tegemoetkomingen in de hypotheek.

Belasting
Je hoeft geen vakantiegeld te berekenen over bijzondere betalingen die niet direct betrekking hebben op het dienstverband, zoals uitbetaling van overwerk, winstuitkeringen en onkostenvergoedingen. Je kunt vakantiegeld zien als loon. Daarom moet je hierover gewoon loonheffing betalen.

Hoe zit het met een uitzendkracht?
Ook tijdelijke krachten, die je bijvoorbeeld ingehuurd hebt via een uitzendbureau, hebben recht op vakantiegeld. Ze bouwen daarnaast ook vakantiedagen op. Gebruiken ze die dagen niet, dan hebben ze recht op uitbetaling van 13,33 vakantie-uren per volledig gewerkte maand.

Wanneer betaal ik vakantiegeld uit?
Uiterlijk in juni moet je ervoor zorgen dat je vakantiegeld betaalt aan je werknemers. Nemen ze eerder in het jaar vakantie op, dan betaal je op dat moment het vakantiegeld. De meeste bedrijven betalen het geld jaarlijks in mei uit. Ook kun je ervoor kiezen het vakantiegeld in termijnen uit te betalen, maar let op: dit moet dan wel geregeld zijn in de arbeidsovereenkomst of CAO. Betaal je het vakantiegeld te laat, dan kan je werknemer een verhoging eisen van maximaal 50%.

Bron: MKB-Nederland

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers