Uitzenden naar Duitsland: vergunningplichtig?

02-5-2018

Op de vraag of je als uitzendbureau vergunningplichtig bent om uit te mogen zenden naar Duitsland, zijn verschillende antwoorden te vinden. Dat heeft enerzijds te maken met de vraag of je direct of indirect uitleent en het soort werkzaamheden dat wordt verricht, anderzijds met onduidelijkheden in de Duitse wetgeving.

Direct of indirect uitlenen?
Voor het direct uitzenden van personeel naar een Duitse onderneming is per definitie een vergunning nodig, de zogenoemde Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis. Meer informatie en aanvragen kan voor in Nederland gevestigde bedrijven bij de Agentur für Arbeit in Düsseldorf. Let op, payrolling is naar Duits recht óók uitzenden.

Van indirect uitlenen naar Duitsland is sprake als je als Nederlands uitzendbureau uitleent naar een Nederlandse onderneming die vervolgens met deze uitzendkrachten in Duitsland aan het werk gaat. De richtlijn van het Bundesagentur für Arbeit is op dit punt onduidelijk; uitzenden naar Duitsland is vergunningplichtig, maar voor indirect uitlenen is dit niet expliciet beschreven. Als we alleen verder lezen in deze Richtlijn over het uitzenden in de Bauhauptgewerbe, wat sowieso verboden is, is wél expliciet benoemd dat ook indirect uitzenden niet is toegestaan. Of dit impliciet betekent dat direct én indirect uitlenen beide vergunningplichtig zijn, of dat dit enkel voor de Bauhauptgewerbe geldt, daar wordt door juristen verschillend over gedacht.

De Zoll, als controlerende instantie op meldings- en documentatieplicht, geeft in ieder geval aan dat, zodra de uitzendorganisatie niet gevestigd is in Duitsland, indirect uitlenen (naar Nederlandse inlener die in Duitsland werkzaamheden uitvoert) mogelijk is zonder vergunning. Wel wijzen ze erop dat de meldings- en documentatieplicht van kracht is. Daarvoor is het belangrijk kennis te nemen van het op 1 april 2017 herziene Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (de Duitse uitzendwet).

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
De belangrijkste wijzigingen in de herziene uitzendwet zijn:

  • Een uitzendkracht mag maximaal 18 maanden aaneengesloten bij dezelfde inlener werken. De minimale onderbrekingstermijn is 3 maanden.
  • De uitzendkracht kan maximaal 9 maanden onder de uitzend-cao verloond worden, daarna heeft hij recht op de reguliere arbeidsvoorwaarden in de sector waarin hij is uitgezonden. Ook hier geldt een onderbrekingstermijn van 3 maanden.
  • Uitgezonden werknemers mogen niet worden ingezet om een staking te breken.
  • Er gelden nieuwe eisen voor de contracten tussen uitlener en inlener:
    • In de kop van het contract tussen uitlener en inlener moet de term ‘Arbeitnehmerüverlassung’ staan
    • Het contract moet door de uitlener én inlener persoonlijk zijn ondertekend
    • De uitgezonden werknemer moet met naam worden genoemd in het contract en moet aantoonbaar op de hoogte zijn gesteld dat hij als uitzendkracht wordt ingezet

Conclusie
Uitzendkrachten mee de grens overnemen voor een interieurbouwklus is absoluut afgeraden. Gaat het om een standbouwklus en kies je er voor Nederlandse uitzendkrachten mee te nemen, ga dan voor een uitzendbureau met uitzendvergunning voor Duitsland. Zij zullen naar alle verwachtingen goed op de hoogte zijn van de meldings- en documentatieplicht en de aanvullende eisen uit de Duitse uitzendwet t.a.v. bijvoorbeeld contracten. Toch een uitzendbureau zonder uitzendvergunning gebruiken? Zorg dan in ieder dat je de contractuele zaken zoals hierboven genoemd, alsmede afspraken over het aanmelden en de reguliere documentatie (A1 verklaring, loonstrook, etc.), bespreekt en vastlegt wie, wat regelt. Als inlener ben je namelijk net zo goed aansprakelijk indien de zaken niet op orde zijn.

Meer weten? Dineke Philipse, Leden- en sponsorzaken bij CLC-VECTA, helpt je graag verder.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers

BIJEENKOMSTEN

bekijk volledige
bijeenkomstenkalender