Update Cao TTB: Subsidie EVC-trajecten

25-7-2018

In de Cao Tentoonstellingsbedrijven maken sociale partners afspraken over collectieve arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers in de tentoonstellingsbranche. Eén van die afspraken is dat elke werknemer recht heeft op een door de werkgever betaalt EVC-traject. Met een EVC-traject maak je inzichtelijk welke kennis, inzichten en ervaringen een werknemer heeft opgedaan; Erkenning van Verworven Competenties, met als resultaat een Ervaringscertificaat.

Als werkgever kun je het Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven vragen een deel van de kosten voor een EVC-traject te vergoeden. Omdat zowel de regeling als de bijbehorende voorwaarden niet zo bekend blijken, hebben we de informatie en stappen samengevat in een procedure. En daar hebben we voor de handigheid ook een aanvraagformulier aan toegevoegd.

Alle Cao info bij elkaar
Niet alleen de procedure voor EVC-trajecten staat online. Via www.clcvecta.nl/werk-opleiding/caotentoonstellingsbedrijven vind je alle relevante informatie, links en documenten met betrekking tot de Cao Tentoonstellingsbedrijven. Van polissen van de collectieve verzekeringen tot informatie over de Stichting Naleving Cao Tentoonstellingsbedrijven (SNTB).

Heb je vragen of suggesties? Bel of mail dan met Dineke Philipse, aanspreekpunt namens het secretariaat voor de Cao Tentoonstellingsbedrijven, dineke@clcvecta.nl of 0346 - 352 444.

Partners & preferred suppliers

BIJEENKOMSTEN

bekijk volledige
bijeenkomstenkalender