Update Digital Green Certificate

20-4-2021

De Europese Commissie publiceerde 17 maart het voorstel voor een ‘Digital Green Certificate’ (DGC). Het doel van dit certificaat is om (vanaf) deze zomer veilig verkeer tussen Lidstaten te faciliteren. De verordening regelt de voorwaarden voor een certificaat met medisch bewijs van gezondheid (vaccinatie, negatieve test en/of bewijs van herstel) wat compatibel is binnen alle EU-lidstaten. De Lidstaten bereikten op 14 april een akkoord over hun positie over de DGC, en het Europees Parlement volgt naar verwachting eind van april. Dit Europese besluitvormingsproces gaat ongelofelijk snel: medio mei hopen de Raad en het Parlement tot een overeenstemming te komen, en vervolgens zou in juni de verordening van kracht worden. Ook het Nederlandse kabinet is positief, en zet zich in om snel het Digital Green Certificate te realiseren.
 
De politieke wil om vrij verkeer te faciliteren richting de zomer toe is er wel, en als er geen onverwachte zaken opdoen, een Europese standaard in juni, maar dat is nog maar het eerste begin. Er is nog een lange weg te gaan voordat vrij verkeer (binnen Europa) binnen handbereik ligt. Voordat het Digital Green Certificate gebruikt kan worden om de grens over te gaan zowel voor werk als voor bijvoorbeeld toerisme, liggen er nog twee uitdagingen:
  • De vertaling naar een effectieve praktijk in Nederland met o.a. een simpele en goed functionerende applicatie, afspraken over handhaving en controle en duidelijkheid over toepassingen.
  • Afspraken op Europees niveau over het grensbeleid binnen de EU, of anders bilaterale afspraken, zodat je met het Digital Green Certificate op zak niet ook nog aan andere gezondheidsmaatregelen moet voldoen.
CLC-VECTA is nauw betrokken bij dit onderwerp omdat soepel en veilig grensoverschrijdend verkeer van groot belang is voor de opstart van onze branche. 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers