Update meldingsplicht Frankrijk

25-7-2018

Even een stand opbouwen over de grens gaat niet meer zonder eerst de nodige wettelijke verplichtingen te vervullen. Ook Frankrijk kent al sinds 2015 een meldings- en documentatieplicht. Onlangs zijn daarin enkele wijzigingen doorgevoerd en een extra verplichting doorgevoerd waarover je graag informeren.

Wijzigingen meldingsplicht
De belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd in de meldingsplicht en daarmee het sipsi aanmeldsysteem:

  • In je accountgegevens is een extra veld toegevoegd voor je btw nummer
  • Onderdeel t.a.v. sociale zekerheid is vervangen door een eenvoudige verwijzing naar verantwoordelijk orgaan in het thuisland (in NL de SVB)
  • Toevoeging van een veld met verwijzing naar de van toepassing zijnde Cao (voor standbouw is dat de Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées)
  • Onderdeel t.a.v. transport-, reis en verblijfskosten is verduidelijkt

Daarnaast is aanmelden per fax of post onder geen enkel beding meer toegestaan. De Engelstalige handleiding is herzien naar aanleiding van de wijzigingen en er is een document met veelgestelde vragen over Sipsi opgesteld.

Werken in de bouw > La Carte BTP
Met ingang van 1 oktober 2017 is elke werknemer die in Frankrijk werkzaamheden verricht in de bouwsector (ook interieurbouw!), verplicht een speciale identiteitskaart, ‘La Carte BTP’, te hebben. Deze verplichting geldt ook voor buitenlandse werknemers die tijdelijk in Frankrijk aan de slag zijn. Zodra je een aanmelding doet in Sipsi en aanvinkt dat de werkzaamheden bouwwerkzaamheden betreffen, worden de gegevens automatisch doorgestuurd naar de bevoegde instantie (l'Union des caisses de France Congés Intempéries BTP). Na bevestiging van de ontvangst van je gegevens door deze instantie, log je in op de website cartebtp.fr om je aanvraag af te ronden. Je vindt hier ook alle aanvullende informatie over de kaart. De kosten voor de kaart zijn € 10,80 per stuk / werknemer. Let op, in geval van uitzendkrachten, ligt de verplichting tot het regelen van de kaart bij het inlenende bedrijf.

Het CLC-VECTA kennisdossier over de Meldingsplicht in Frankrijk hebben we uiteraard aangepast en uitgebreid met bovenstaande informatie. Leden kunnen de nieuwe versie downloaden in het ledenportal.

Partners & preferred suppliers

BIJEENKOMSTEN

bekijk volledige
bijeenkomstenkalender