Update Naleving Cao Tentoonstellingsbedrijven

22-4-2021

Sociale partners in de Tentoonstellingsbranche en het bestuur van de Stichting Naleving Cao Tentoonstellingsbedrijven (SNTB) hebben overeenstemming bereikt over een andere aanpak voor controle op naleving van de Cao TTB. Cao-afspraken zijn immers pas het begin, het gaat uiteindelijk om de juiste toepassing ervan. Sociale partners vinden het belangrijk naleving te blijven bevorderen, nalevingscontroles te doen en sancties op te leggen wanneer de afspraken niet nageleefd worden. Met de wens om sneller te kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de markt, maar ook diepgaander onderzoek te kunnen doen en daarbij de onafhankelijkheid te waarborgen, hebben sociale partners nu gekozen voor een andere aanpak.
 
De SNTB draagt haar taken over aan een Technische Commissie die onder de verantwoordelijkheid valt van het bestuur Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven. De Technische Commissie wordt ondersteund door het bestuurssecretariaat (Atrium Groep). De nalevingscontroles worden uitgevoerd door Providius, een onafhankelijk controle- en onderzoeksbureau gespecialiseerd in uitvoeren van o.a. werkingssfeeronderzoeken en controles op naleving van CAO’s. Bijkomend voordeel van deze aanpak is dat, door opheffing van de SNTB, een kostenbesparing wordt gerealiseerd voor de sector.   
 
Deze aanpak betekent dat in de Cao, statuten en reglementen van het Sociaal Fonds Tentoonstellingbedrijven in de komende periode enkele wijzigingen worden aangebracht. Uiteraard informeren we je daar over.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers