Update WKR: verruiming vrije ruimte per 2020

07-2-2019

Via de werkkostenregeling kun je als werkgever onbelast verstrekkingen doen aan werknemers, bijvoorbeeld een bedrijfsuitje, kerstattentie, etc. Vanwege een verruiming van de vrije ruimte tot € 2.000,- heb je daar als werkgever per 2020 nog meer mogelijkheden toe. Het percentage vrije ruimte wordt dan namelijk verhoogd van 1,2% naar 1,7% voor de eerste € 400.000 van het totale fiscale loon. Voor het bedrag boven de € 400.000 blijft het percentage van 1,2% gelden. De voordelen van dit twee-schijvensysteem zijn, zeker voor het midden- en kleinbedrijf aanzienlijk:CLC-VECTA is blij met deze maatregel. De branchevereniging heeft zich actief ingezet voor aanpassing van de werkkostenregeling vanwege de negatieve gevolgen van de beperkende vrije ruimte voor de eventsector. Deze verruiming geeft werkgevers de mogelijkheid weer meer te kunnen doen voor werknemers. Het is de bedoeling dat de verruiming gaat gelden vanaf 1 januari 2020.

Het document is hier te downloaden.

De informatie in dit artikel is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld aan de hand van de ten tijde van schrijven beschikbare informatie. CLC-VECTA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadigende consequenties en ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook.
 

Partners & preferred suppliers