Kijk op: www.wijhelpengraag.nu voor meer informatie en het stellen van je hulpvraag

wijhelpengraag.nu is een initiatief van branchevereniging CLC-VECTA namens organisatoren en toeleveranciers in de evenementenbranche.

Verenigingswerk in coronatijd: de week van 22 juni

29-6-2020

Geen maximum aantal deelnemers mits aan de voorwaarden en richtlijnen wordt voldaan. Daar zijn we als Eventplatform en CLC-VECTA blij mee, maar we zetten wel vraagtekens bij de financiële consequenties van het handhaven van de anderhalve meter. “Uiteraard zijn we blij dat we weer grotere evenementen kunnen organiseren. Maar het schrappen van deze maatregel is nog lang niet voldoende voor om weer rendabel evenementen te organiseren. Deze verruiming biedt in ieder geval meer perspectief dan verwacht,” aldus Riemer Rijpkema namens het EventPlatform.
 
Om de financiële consequenties het hoofd te kunnen bieden, heb je al eerder kunnen lezen over de gesprekken die daartoe worden gevoerd met ministeries en met de Alliantie van Evenementenbouwers met wie het EventPlatform aan tafel zit in Den Haag. Met hulp van BDO accountants en input van de bij Eventplatform aangesloten organisaties is afgelopen week, na veelvuldig overleg, het ‘Ondersteuningsplan evenementenbranche’ aangeboden aan de betrokken ministeries. In de tussentijd zijn we ook nog hard bezig met de andere steunmaatregelen: het sluiten van het TOGS loket afgelopen vrijdag leverde nog veel last-minute vragen op over aanvragen en wijzigingen SBI codes, mede ook door de op handen zijnde TVL waarbij ook de SBI codes een belangrijke rol zullen spelen.
 
Omdat we regelmatig vragen kregen over onze beperkte zichtbaarheid in bijvoorbeeld media die gepaard gaat met de gekozen strategie voor ons lobbytraject, organiseerden we afgelopen week een zoomsessie voor leden met Frans van Drimmelen van het gerenommeerde lobbybureau Dröge en van Drimmelen. Frans gaf toelichting op de strategie en aanpak en beantwoorde allerlei vragen hierover. Een goed gewaardeerde sessie waarbij het vooral fijn was even dat kijkje achter de schermen te krijgen, meer kader bij waar we mee bezig zijn en wat de verdere route wordt en welke verwachtingen daarbij bestaan.
 
Naast alle zoomsessies, organiseerden we ook al weer onze eerste echte ‘live’ bijeenkomst; in Expo Houten waren, geheel volgens protocol, afgelopen donderdag 7 deelnemers bij elkaar voor een trainingsdag ‘Aan de slag met de RI&E voor Tentoonstellingsbedrijven’ die we samen met ArboNed organiseerden. Fijn om bij elkaar te zijn en samen aan de slag te gaan met zaken waar je anders toch wat minder / moeilijker tijd voor maakt en die toch belangrijk zijn. De RI&E is immers een heel belangrijk instrument om veilige werkomstandigheden te organiseren.
 
Ook de voorbereidingen voor onze eigen live ALV komende woensdag vroegen tijd en aandacht. Nog nooit konden we met onze Algemene Ledenvergadering op zoveel belangstelling en deelnemers rekenen! En om dat allemaal in goede banen te leiden en veilig te laten verlopen binnen de richtlijnen en het protocol voor zakelijke bijeenkomsten, is een uitdaging. Maar met dank aan verschillende bijdragende en meedenkende leden (Rotterdam Ahoy, Brandt & Fernhout, Expo Flora, Easy2Rent, deRegistratiebalie, van der Veen Event Engineering, JMT, Van Straaten, Meetinglinq, MeetingMonitor, Sales & Pepper en Tetos) hebben we er het volste vertrouwen in. Overigens is het Protocol voor zakelijke bijeenkomsten, met dank aan het NBTC, sinds vorige week ook beschikbaar in het Engels.
 
Hoewel we bewust minder zichtbaar zijn in de media, komen er gelegenheden voorbij die we toch aangrijpen. Een bijdrage van afgelopen week die we graag willen uitlichten: ‘Samen Sterk tijdens Corona’ op RTLZ. Een talkshow waarin Myrna Goossen met ondernemers praat over de impact van de genomen coronamaatregelen op hun bedrijfsvoering. In de aflevering van vorige week zat Jan Dirk Vis van Jan Vis Entertainment namens CLC-VECTA aan tafel om als ondernemer en namens de branche het woord te doen.
 
Tot slot nog de moeite waard te vermelden; afgelopen week organiseerde het Verbond van Verzekeraars een Ronde tafel sessie via Teams over zakelijke evenementen en pandemierisico’s. Specifiek over de knelpunten (van zowel branche als verzekeraars, adviseurs en overheid) alsook om oplossingsrichtingen te verkennen. Uiteraard hebben we als CLC-VECTA daaraan een bijdrage geleverd, de belangen van onze achterban benadrukt en sluiten we ook weer aan bij de vervolggesprekken hierover.  
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers