Verenigingswerk in tijden van corona

08-4-2020

De week ging in het weekend al van start met intensief contact binnen ons netwerk met diverse Kamerleden en ook lobbyorganen waar we bij aangesloten zijn vanwege de bekendmaking van de TOGS regeling. Analyseren, conclusie dat veel van onze leden ‘buiten de boot’ dreigen te vallen, dus met man en macht aan de slag om SBI codes te inventariseren en daarop, o.a. met het EventPlatform, een inzet formuleren waarmee Den Haag aan de slag kan voor onze branche.
 
Op dinsdag presenteerden we de uitkomsten van het onderzoek, dat op initiatief van CLC-VECTA is uitgevoerd, naar de impact van het coronavirus op de evenementenbranche, confronterende cijfers waar in vrijwel alle on- en offlinemedia aandacht aan is besteedt. Belangrijkste reden om dit onderzoek te initiëren, was dat in alle gesprekken duidelijk werd dat politiek Den Haag onvoldoende inzicht bleek te hebben in de keten en welke bedrijven allemaal betrokken zijn. Met dit onderzoek gaat ook een lang gekoesterde wens in vervulling om de van de omvang van de evenementenbranche naar de politiek te kunnen duiden.
 
Ondertussen publiceerde RTLZ ook nog een vlog van Gielissen Exhibitions. De goede contacten die we onderhouden met allerlei media, zorgen voor veel aandacht voor onze branche. Het helpt ons, net als de uitkomsten van het impactonderzoek, zichtbaar te maken, te duiden wat de gevolgen zijn en de noodzaak voor steunmaatregelen te benadrukken.  
 
In navolging op uitstel van betaling bij diverse (overheids)instanties hebben we ook het Bedrijfstakpensioenfonds Meubel (Tentoonstellingsbranche) en Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven kunnen overtuigen van de noodzaak tot het bieden van mogelijkheden voor uitstel van betaling van premies en werkgeversbijdragen.
 
Dat deze periode gepaard gaat met veel overleg is vanzelfsprekend; met sociale partners over de Cao Tentoonstellingsbedrijven (wat kunnen we doen om werkgevers en werknemers te ondersteunen binnen en buiten de huidige kaders?) en met MKB Nederland, Gastvrij Nederland, VNO-NCW en ONL over bestaande en nieuwe / verlenging van steunmaatregelen. Het overleg met ONL resulteerde op vrijdag in een oproep aan de staatsecretaris van financiële zaken voor een tijdelijke verruiming van de werkkostenregeling. Een waardevol middel dat kan helpen straks de branche weer een kickstart te geven. En overleg met het EventPlatform (wat kunnen we als branche nog meer samen doen in het brede branchebelang?).
 
Een uiterst vervelende situatie rondom de eventverzekering; verzekeraar Circles Group wijst alle schades ten gevolge van het coronavirus af. Er is veel overleg gevoerd met DVAN, We Insure en advocaten over de juridische positie van leden en hun klanten en mogelijk te ondernemen stappen. Ter ondersteuniung is DVAN gevraagd een notitie aan de leden te leveren met een weergave van opties en scenario's.
 
Als vraagbaak weten de leden ons sowieso goed te vinden; vragen over contracten, algemene voorwaarden, de TOZO regeling, Cao, personeel, etc. Alles wat ondernemend Nederland bezighoudt op dit moment komt voorbij. Zo ook de NOW regeling. Het kabinet maakte de voorwaarden bekend en kondigde aan de regeling op 6 april open te stellen. Inlezen, consequenties in kaart brengen, Q&A met juridisch partner DVAN opzetten en publiceren, rekentool van AWVN voor het bereken van de hoogte van de tegemoetkoming delen en webinar van DVAN delen.
 
Tot zover deze update, volgende week weer. Voor vragen weet je ons te vinden!
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers