Vergoedingen Cao Tentoonstellingsbedrijven per 1 juli 2020

02-7-2020

Ieder jaar worden de vergoedingen voor gereedschap, werkkleding en BHV zoals bepaalt in de Cao Tentoonstellingsbedrijven verhoogd met de CPI index van april van dat jaar. Eerder hebben sociale partners niet tot overeenstemming kunnen komen over de verlenging van de Cao, maar omdat de Cao nawerking kent, vind deze verhoging, net als ieder jaar, ook nu plaats. De CPI index in april 2020 bedroeg 1,2%. Dat betekent dat de vergoedingen per 1 juli 2020 als volgt zijn:
 
Gereedschap                                       2019                      2020            
Personeel op de timmerafdeling             € 5,03                    € 5,09
Schilderen, studiopersoneel                    € 2,25                    € 2,28
                              
Werkkleding                                       € 3,38                    € 3,42
                              
BHV                                                   € 4,56                    € 4,62
 
Heb je vragen over de toepassing en nawerking van de Cao? Neem dan contact op met Dineke: 0346-352444.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers