Verlenging en uitbreiding Tijdelijke Regeling Staatssteun

04-2-2021

Op 28 januari heeft de Europese Commissie besloten de ‘Tijdelijke Regeling Staatssteun’ te verlengen van 20 september 2021 naar tot 31 december 2021.


Steun van de staat is niet altijd ‘staatssteun’, alleen wanneer steun bedoeld is voor een bepaald bedrijf of sector spreek je van ‘staatsteun.
- Subsidies die wel onder ‘staatssteun vallen zijn  TOGS, TVL en Regionale subsidies.
- Subsidies die niet onder ‘staatssteun’ en dus ook buiten deze regeling  vallen zijn bijvoorbeeld  NOW en Belasting uitstel.

De Commissie heeft ook besloten de regeling uit te breiden met een verhoging van de vastgestelde plafonds. Nu kunnen de lidstaten vol gebruik maken van de staatssteun om zo hun economieën te ondersteunen en meer schade te beperken.

De vastgestelde maxima voor bepaalde ondersteunende maatregelen zijn als volgt gewijzigd:
  • Bedrijven actief in de primaire productie van landbouwproducten van € 100.000 naar € 225.000.
  • Bedrijven actief in de visserij- en aquacultuursector van € 120.000 naar € 270.000
  • Bedrijven actief in alle overige sectoren van € 800.000 naar € 1.800.000
  • Bedrijven met een omzetverlies van minimaal 30% tijdens de in aanmerking komende periode, vergeleken met dezelfde periode in 2019, kan de staat steunen met een bijdrage in de vaste kosten die niet gedekt worden door hun inkomsten. Dit is verhoogd van € 3.000.000 naar € 10.000.000.
Naast deze regeling kan er nog aanspraak gemaakt worden op de volgende regelingen:
  1. De minimis steun. Als het steunbedrag onder de 200.000 over 3 jaar blijft, is de steun voor Europese maatstaven te klein om er een probleem van te maken.
  2. AGVV. Deze regeling gaat over specifieke vormen van steun, waaronder bijvoorbeeld regionale steun aan cultuur. Afhankelijk van het type steun zijn er verschillende limieten en voorwaarden. De maximale bedragen kunnen tot tientallen miljoenen oplopen.
Deze regelingen kunnen naast elkaar bestaan. Bijvoorbeeld: Een bedrijf heeft tijdens de Corona periode € 1.900.000 aan steun  ontvangen (en verder nooit staatssteun ontvangen) € 1.800.000 valt dan dus onder de Covid steun regeling, en er blijft nog € 100.000 aan staatssteun over. Omdat dit nog onder de € 200.000 van de de minimis regel blijft mag dat.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers