Verplichte A1 verklaring voor het werken over de grens

19-9-2019

Als je tijdelijk in het buitenland werkt, blijf je in principe in Nederland sociaal verzekerd. Met een A1-verklaring (ook wel een ‘certificate of coverage’) toon je dat aan. In veel landen kun je zonder de A1 verklaring niet aan het werk. Doe je dat toch, riskeer je een boete van de arbeidsinspectie in het land waar je op dat moment werkt.  

Voor welke landen
De A1 verklaring is geldig voor de hele EU en EER én alle landen met wie Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten.

Aanvragen
Een A1 verklaring kan online worden aangevraagd bij de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank (SVB). Voordeel van online is dat je vaak binnen 1 week bericht hebt en de voortgang online kunt bekijken. Omdat in onze sector vaak op projectbasis in meerdere landen wordt gewerkt, is het goed te weten hoe je dat het beste kunt aangeven in je aanvraag.

Werknemers
Als werkgever vraag je de A1 verklaring aan voor je werknemers via TWinternet. Je moet daarvoor eerst een account aanvragen. Het is handig daarvoor een KvK uittreksel bij de hand te hebben omdat je je KvK nummer, KvK vestigingsnummer loonheffingennummer moet invullen. Binnen enkele dagen ontvang je per post je wachtwoord en kun je aan de slag.
 • Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord
 • Controleer de bedrijfsgegevens
 • Selecteer in het menu rechts (Direct naar) ‘A1/(E)101 verklaringen aanvragen’
 • ‘Welke situatie is op uw medewerker(s) van toepassing in de periode waarvoor u een A1/(E)101 verklaring aanvraagt?’ Klik op ‘werkt als service- / onderhoudsmonteur’
 • ‘Blijft de medewerker ook in Nederland werken?’ Klik op ‘Ja, meer dan 25% van de totale arbeidstijd’ en kies ‘Verder’
 • Vul de periode in waarvoor je de verklaring wilt aanvragen. De maximale geldigheidsduur is 24 maanden
 • Selecteer de landen waar de medewerker gaat werken / verwacht te gaan werken in de komende 24 maanden (aanklikken en pijltje naar rechts) en kies ‘Verder’
 • Voeg de werknemers toe waarvoor je de A1 verklaring wil aanvragen; je hebt hiervoor het BSN nummer en de geboortedatum nodig. Beide vragen beantwoord op met ‘Nee’ en kies ‘Voeg toe’. Herhaal dit voor elke medewerker en klik ‘Verder’
 • Controleer de gegevens op het overzicht, accordeer de disclaimer en klik op Verzenden.
   
De SVB stuurt de originele A1 verklaring per post naar de werknemer. Als werkgever kun je de verklaring in PDF via je TWinternet account downloaden.

ZZP’ers
Als zelfstandig ondernemer blijf je in principe in Nederland verzekerd en kun je dus een A1 verklaring Zelfstandigen aanvragen als je:
 • in een land binnen de EU of de EER gaat werken
 • minimaal 2 maanden als zelfstandige in Nederland hebt gewerkt voorafgaand aan je tijdelijke werkzaamheden over de grens
 • werkzaamheden in het buitenland verricht die gelijk zijn aan die in Nederland
 • minstens 25% van je werkzaamheden uitvoert in Nederland
 • de premies voor de sociale verzekeringen aan de Belastingdienst afdraagt 
 • de nationaliteit hebt van een EU-lidstaat of EER óf een verblijfsvergunning waarmee je in Nederland mag werken

Ook als ZZP’er kun je de A1 verklaring online aanvragen:
 • Ga naar: https://www.svb.nl/nl/id/a1-certificate-of-coverage-aanvragen, kies de optie ‘U bent een zelfstandige’ en ‘Volgende’
 • Kies ‘Direct aanvragen via Mijn SVB’
 • Log in met je DigiD
 • Vul je bedrijfsgegevens in & contactadres en klik ‘Verder’
 • Op de volgende pagina (‘Uw situatie’) vul je de geldigheidsduur in: dat mag maximaal 24 maanden zijn (10 september 2019 – 9 september 2020 bijvoorbeeld)
 • Vink aan ‘Geen van de bovenstaande gelden voor mij’
 • ‘Welke situatie is op u van toepassing’: ‘Overig’ en    ‘Ja, meer dan 25% van de tijd’
 • ‘Bent u DGA?’ ‘Ja’
 • ‘Wat voor werkt doet u in en buiten Nederland?’: hier vul je 2x hetzelfde in.
 • Vul in vanaf wanneer je als zelfstandige werkt en de meest recente datum waarop je werkzaam was en de gegevens van je laatste opdrachtgever.
 • ‘Blijft de infrastructuur van je onderneming overeind?’: ‘Ja’ (klik ‘Verder’)
 •  Op de volgende pagina geef je alle locaties op waar buiten Nederland wordt gewerkt. In alle verplichte velden (bedrijfsnaam, adres, etc.) vul je ‘Divers’ in, bij ‘Land’ kies je voor de (verwachte) werklanden (maximaal 10). Voor elk land herhaal je deze stappen door ‘Toevoegen locatie’.
 • Op de volgende pagina wordt om enkele aanvullende documenten gevraagd (investeringsoverzicht, aangifte en aanslag omzetbelasting afgelopen kwartaal, laatst ondertekende opdrachtbevestiging of aannemingsovereenkomst en eventuele andere documenten die je van belang vindt voor je aanvraag. De antwoordopties zijn:
 • voeg ik hieronder digitaal toe
 • stuur ik later op (binnen 2 weken digitaal via ‘Document uploaden’ op Mijn SVB, of per post)
 • heb ik niet (meer)
 • heb ik al eerder opgestuurd
 
Voor vragen over de A1 verklaring, neem je contact op met Dineke Philipse, dineke@clcvecta.nl of +31 (0)346 – 352 444.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers

BIJEENKOMSTEN

bekijk volledige
bijeenkomstenkalender