Verruiming uitzondering thuisquarantaine voor grenswerkers

18-11-2020

Werknemers die vanuit een risicogebied naar Nederland (terug) reizen, moeten direct in thuisquarantaine. Sinds medio september was al sprake van een uitzondering voor bepaalde groepen op deze quarantaineplicht; zij mochten de thuisquarantaine alleen verlaten voor hun specifieke reisdoel, namelijk werken of studeren (over de grens). Zo mocht een grenswerker de thuisquarantaine verlaten enkel en alleen voor werk of studie. Maar na elke dag werken of studeren over de grens, begint de quarantaineperiode opnieuw. Dat betekent dat grenswerkers feitelijk altijd in quarantaine moet en dat is onredelijk en disproportioneel.  
 
Vorige week heeft minister De Jonge daarom een aanvullend gedaan op de eerdere uitzonderingen voor reizigers uit risicogebieden; grenswerkers en –studenten zijn volledig uitgezonderd van de thuisquarantainemaatregel. Ze dienen wel aan een aantal voorwaarden te voldoen:
  • Voor grenswerkers geldt dat zij dienen te voldoen aan de definitie van grensarbeider zoals deze door de Nederlandse overheid onder andere de Immigratie- en Naturalisatiedienst gehanteerd wordt (wonend in NL, werkend in een andere EU-lidstaat en tenminste 1x per week terugkeren naar NL of wonend in een andere EU-lidstaat, werkend in NL en minimaal 1x in de week terugkeren naar de woonplaats buiten NL)
  • De fysieke aanwezigheid op de werkplek dient noodzakelijk te zijn
  • Voor grensstudenten en scholieren geldt dat zij ingeschreven staan bij een Nederlandse onderwijsinstelling, terwijl hun vaste woonplaats buiten Nederland is óf dat zij ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling buiten Nederland, terwijl hun vaste woonplaats in Nederland is
  • Daarnaast dient ook voor studenten de fysieke aanwezigheid op de onderwijsinstelling noodzakelijk te zijn 
De Kamerbrief met de aankondiging en toelichting, is te downloaden op de website van de Rijksoverheid.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers