Vervolgoverleg verzekeraars over evenementen en pandemierisico’s

27-8-2020

De evenementensector wordt hard geraakt door de gevolgen van Covid-19 en ook evenementenverzekeraars worden geraakt op hun lopende contracten. Waar dit normaal gesproken meestal over slecht weer of een zieke artiest gaat, gaat het nu over een wereldwijde pandemie: COVID-19. Pandemie is nu voor nieuwe evenementen onverzekerbaar en dat maakt het voor de zwaar getroffen sector moeilijk om perspectief te zien.
 
Tijdens een online ronde tafel bijeenkomst op 25 juni 2020, georganiseerd door het Verbond van Verzekeraars, hebben vertegenwoordigers van de evenementenbranche (waaronder CLC-VECTA), de verzekeringsketen, werkgeversorganisaties en rijksoverheid kennis gemaakt, wederzijds informatie over posities en toekomstbeelden gedeeld en gesproken over knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen in deze moeilijke tijd.
 
Vanuit de discussie met de verschillende deelnemers zijn de volgende oplossingsrichtingen naar voren gekomen:
 
1. De (her)verzekeringspool
2. Garantiefonds
3. Dashboard
 
De deelnemers aan de ronde tafel hebben afgesproken om de genoemde oplossingsrichtingen in aparte werkgroepen nader te verkennen. Klik hier voor de impressie, waarin onder andere meer informatie staat over deze mogelijke oplossingen.
 
Bron: Verbond van Verzekeraars
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers