Voortgang invoering Noodwet COVID-19

20-11-2020

Voor de invoering van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (de Noodwet) zijn 5 regelingen in voorbereiding. Deze gaan onder andere over de verplichting om vanaf 1 december in publiek toegankelijke binnenruimtes een mondkapje te dragen. De regelingen zijn zoveel mogelijk een beleidsneutrale omzetting van de geldende noodverordeningen, met op onderdelen tekstuele aanpassingen.
 
Het kabinet verwacht de regelingen 19 november vast te stellen en aan de Tweede en de Eerste Kamer te overleggen. Na goedkeuring zal dan op 30 november de inwerkingtreding van de Noodwet worden gepubliceerd in het Staatsblad en vanaf 1 december gelden.
 
VNO-NCW en MKB-Nederland plannen in de eerste week van december een webinar over de nieuwe regels. Niet eerder, want we moeten zeker weten wat er in de regelingen komt te staan. Uiteraard informeren we je daarover.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers