Kijk op: www.wijhelpengraag.nu voor meer informatie en het stellen van je hulpvraag

wijhelpengraag.nu is een initiatief van branchevereniging CLC-VECTA namens organisatoren en toeleveranciers in de evenementenbranche.

Wanneer is een evenement vergunnings- of meldingsplichtig?

22-4-2020

Het Kabinet heeft in de strijd tegen het coronavirus op 21 april aangekondigd het verbod op vergunnings- en meldingsplichtige evenementen te verlengen tot 1 september. Het verbod op samenkomsten is verlengd tot en met 19 mei. De vraag wordt of na 20 mei zakelijke bijeenkomsten / evenementen mogen plaatsvinden binnen de door het RIVM gestelde richtlijnen en goedgekeurde protocollen door (lokale) overheid. Uit de vragen die ons bereiken, blijkt dat er nog veel onduidelijkheid is hoe het verbod moeten worden geïnterpreteerd. Daarom hierbij nogmaals een beknopte toelichting op hoe het verbod moet worden gelezen. 
 
Evenementen
De definitie van evenementen in dit kader is als volgt:
‘elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak (met uitzondering van markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onderdeel h, van de Gemeentewet) en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.’
 
Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan feesten, muziekvoorstellingen, wedstrijden, straatfeesten en braderieën. De activiteit is in beginsel voor iedereen toegankelijk, niet relevant is of voor die toegankelijkheid wel of niet betaald wordt. Wel relevant is de vereiste dat een evenement voor het publiek toegankelijk is; dat betekent dat een besloten (bedrijfs)evenement met enkel genodigde gasten in beginsel niet onder de reikwijdte van de evenementenbepaling valt. Er is ook geen evenementenvergunning vereist, als het besloten evenement plaatsvindt in een inrichting zoals bedoeld in de Wet milieubeheer en de activiteit onder de normale bedrijfsactiviteiten valt. Maar als het besloten evenement plaatsvind op of aan de openbare weg, is er wel vaak weer sprake van een vergunningsplicht. Ook het ten gehore brengen van muziek of op bepaalde tijden laten plaatsvinden van een evenement kan toch tot een vergunningsplicht leiden.
 
Het reguleren van evenementen is een taak van gemeentes. Sommige gemeenten hebben daarvoor een aparte evenementenverordening, maar de meeste hebben dit in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geregeld. Daarin wordt vaak onderscheid gemaakt tussen vergunningsplichtig, meldingsplichtig en vergunningsvrije evenementen.
 
Samenkomsten
Alle andere ‘samenkomsten’ zijn op dit moment verboden tot en met 19 mei, op enkele uitzonderingen na. De definitie die in dit geval voor samenkomsten wordt gehanteerd luidt als volgt:
‘openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, samenkomsten in voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, alsmede in vaartuigen, en samenkomsten buiten de publieke ruimte.’
 
De verduidelijking die de Rijksoverheid hierbij geeft is dat het vooral gaat om samenkomsten die georganiseerd worden of waarbij men afspreekt om bijeen te komen, zoals een verjaardag. Maar spontane samenkomsten kunnen hier ook toe gerekend worden. Bijvoorbeeld: samenkomsten van een groep teamsporters in een park of een samenkomst van yogabeoefenaars, een fietsclub die erop uit trekt.
 
Conclusie
Raadpleeg de evenementenverordening of APV van de gemeente om zeker te weten of er sprake is van een vergunningsplichtig, meldingsplichtig of vergunningsvrij evenement. En leg daar zeker ook de noodverordening in de strijd tegen corona van de gemeente naast.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers