Weer uitstel aanbestedingswet: 'Voor mkb'ers opnieuw domper'

20-10-2011

De plenaire behandeling van de aanbestedingswet in de Tweede Kamer is gisteren opnieuw uitgesteld. Het wetsvoorstel was al in maart klaar. Voor het midden- en kleinbedrijf is dit uitstel opnieuw een domper. De nieuwe aanbestedingswet moet mkb'ers een eerlijker kans op overheidopdrachten geven. VNO-NCW vindt het plotselinge uitstel, evenals MKB-Nederland, daarom onbegrijpelijk en niet acceptabel.

De overheid praat volgens beide ondernemingsorganisaties wel sympatiek over het midden- en kleinbedrijf. Maar het handelt niet in het belang van het mkb, de ruggegraaat van de Nederlandse economie. Ondernemers worstelen al jaren met de huidige aanbestedingspraktijk. Het levert (vooral) mkb'ers veel kosten en administratieve lasten op, terwijl hen de toegang tot deze opdrachten keer op keer wordt ontzegd. De bittere noodzaak van een goede wettelijke regeling met eerlijke kansen voor kleinere bedrijven is hoog, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

In het wetsvoorstel, dat al ruim een half jaar wacht op behandeling, worden de administratieve lasten beperkt. Ook worden er grenzen gesteld aan het gedrag van inkopers, waardoor het midden- en kleinbedrijf nu vaak wordt uitgesloten. Onnodig clusteren van opdrachten wordt tegengegaan. Selectie-eisen, gunningscriteria en contractvoorwaarden moeten proportioneel zijn.

VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat deze urgente aanbestedingswet weer snel op de Kameragenda wordt gezet.

Bron: VNO-NCW

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers