Wet politiekosten evenementen

05-7-2011

Het kabinet is van plan een nieuwe Wet politiekosten evenementen in te dienen bij de 2e Kamer. In grote lijnen houdt deze wet in dat de burgermeester voor de meeste (grote) evenementen de inzet van politie kan bevelen, waarbij de kosten van deze inzet worden doorberekend aan de organisator. Bij gesloten manifestaties gaat het om 100% van de kosten, bij open manifestaties 50%.

Sportevenementen in het kader van een competitie zijn uitgezonderd. De burgermeester beslist over politie-inzet nadat deze zich heeft laten adviseren door de vaste adviseurs. Evenementenorganisatoren en hun vertegenwoordigende brancheverenigingen nemen al geruime tijd hun eigen verantwoordelijkheid door particuliere beveiligingsdiensten, verkeersregelaars, camera’s, hekwerken e.d. in te zetten. In het nieuwe voorstel kan de burgermeester bepalen dat hiernaast nog een extra politie inzet nodig is waarvoor extra betaalt moet worden.

CLC-VECTA sluit zich aan bij de inzet om deze extra aanslag op het budget van evenementen te bestrijden. Zeker nadat we per 1 juli van dit jaar de BTW verhoging krijgen opgelegd. Daarnaast zijn er meer vraagtekens en opmerkingen te plaatsen, zoals het feit dat het werkelijke pijnpunt de inzet bij voetbalwedstrijden betreft en voetbalwedstrijden vallen niet onder deze regeling.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers