Wijzigingen pensioenregeling Meubel per 2023

10-5-2023

Cao partijen hebben met elkaar afspraken gemaakt over enkele aanpassingen in de pensioenregeling van Pensioenfonds Meubel per 1 januari jl. We zetten het graag voor je op een rij:
 
58+ regeling
Werknemers kunnen vanaf hun 58e 20% minder gaan werken tegen 10% minder salaris. Ook de pensioenopbouw gaat vanaf dat moment omlaag, maar daarvoor krijgt de werknemer een compensatie. Die compensatie is 20% van het pensioen dat de werknemer opbouwde voordat hij of zij minder ging werken. Tot dit jaar was deze regeling enkel beschikbaar voor werknemers die een vijfdaagse werkweek wilden aanpassen naar een vierdaagse werkweek. Maar vanaf 1 januari 2023 is de regeling ook beschikbaar voor parttimers (mits zij nog minimaal 50% van de in de onderneming geldende arbeidsduur blijven werken). Daarnaast is de procedure voor aanmelding bij het pensioenfonds vereenvoudigd naar eenmalig (i.p.v. elk jaar opnieuw).
 
Aanmelden voor de 58+ regeling
  • Vul het aanvraagformulier in via de website van het pensioenfonds Meubel voor een eenmalige aanmelding van de werknemer
  • Zorg voor een goede inregeling in het salarispakket: jaarlijks geef je via de uniforme pensioenaangifte (upa) het bruto jaarsalaris en de uren door. Het gaat om het 100% bruto jaarsalaris op 1 januari van dat jaar. En om 80% van de uren die de werknemer werkte voor deelname aan de 58+ regeling.
  • Het pensioenfonds berekent de premie op basis van de gegevens die je aanlevert. De opbouw wordt standaard met 20% verhoogd vanuit de bestemmingsreserve.
 
Pensioenopbouw over meeruren
Vanaf 1 januari bouwen werknemers ook pensioen op over meeruren, niet te verwarren met overwerk. Meeruren zijn alle extra uren die een parttimer werkt, maar die nog binnen de normale arbeidsduur in de onderneming vallen. En uiteraard alleen indien het betaalde meeruren zijn (en niet als ze als Tijd voor Tijd uren worden geschreven). De overwerktoeslag blijft gewoon van kracht op meeruren.
 
WIA-execedentverzekering
De WIA-excedentverzekering en WIA-aanvulling bestaan niet meer sinds 1 januari 2023. Indien je hier werknemers voor had aangemeld, ben je hierover al geïnformeerd.
 
Werkgevers hebben onlangs ook een brief ontvangen van het pensioenfonds over deze wijzigingen met rekenvoorbeelden voor de 58+ regeling. Let op: hier wordt ten onrechte in vermeld dat overwerk pensioengevend zijn voor werknemers in de tentoonstellingsbranche.
 
Heb je vragen over bovenstaande of de pensioenregeling in het algemeen? Neem dan contact met Dineke Philipse via dineke@clcvecta.nl of 0346 – 352 444.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers