Ziekteverzuim in de live communicatiebranche

28-4-2021

Landelijk was het ziekteverzuim in 2020 iets hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2019. In het onderzoek wordt niet gevraagd naar de reden van het verzuim, waardoor het niet mogelijk is om de invloed van de coronapandemie vast te stellen. Waar het verzuimpercentage landelijk rond de 4,75% ligt, is het percentage bij leden van CLC-VECTA die aangesloten zijn bij Arboned 2,8%. 

Onlangs publiceerde kennispartner van CLC-VECTA, Arboned de jaarlijkse brancherapportage met cijfers over ziekteverzuim in de live communicatiebranche. Deze verzuimrapportage biedt CLC-VECTA leden een referentie om te beoordelen of het verzuim binnen het eigen bedrijf in de pas loopt.

Verzuimpercentage
Het verzuimpercentage is zo goed al gelijk aan 2019 (2,7%). Het aantal keer dat een werknemer zich ziek gemeld heeft ligt met 0,31% een stuk lager dan in 2019 (0,43%).

Verzuimpatronen
De gemiddelde verzuimduur is binnen alle leeftijdsgroepen behoorlijk gestegen. Behalve bij de leeftijdscategorie van 45-<54 daar is het aantal gedaald van 42,9 dagen naar 34,5 dagen.
Nog steeds kent het merendeel een lange verzuimduur van 43 t/m 730 dagen. Het verzuimpercentage van de groep werknemers die langer dan 6 weken verzuimt, komt uit op 2,3%. De leeftijdscategorie 55+ jaar kent de langste verzuimduur met gemiddeld 46,8 dagen. De categorie 15-<24 jaar heeft het kortste verzuimduur met gemiddeld 32,8 dagen.
 
Verzuimoorzaken
Verzuimoorzaken zijn zowel fysiek als psychisch. Fysieke aandoeningen die niet gerelateerd zijn aan het bewegingsapparaat zijn behoorlijk gestegen van 18,8% naar 30,8%.Wel is in deze categorie het gemiddeld aantal verzuimdagen gedaald van 190,1 naar 152,7. Het aantal verzuimdagen voor fysieke aandoeningen aan het bewegingsapparaat laat een sterke stijging zien van 133,5 dagen naar 216,1 dagen.
 
Lees hier de volledige brancherapportage.
 
Bron: ArboNed
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers