Zustelladresse & documentendepot in Duitsland (met ledenkorting)

08-5-2018

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in Duitsland heb je, naast de meldingsplicht, ook de plicht om tijdens een Zoll controle aan te tonen dat je de Duitse wetgeving t.a.v. arbeidsvoorwaarden naleeft. Heeft de werknemer de gevraagde documenten niet op zak, is hij in overtreding en wordt er proces verbaal opgemaakt.

Depotadres
Omdat je als standbouwer regelmatig en met wisselende teams in Duitsland werkt, is de kans aanwezig dat de vereiste documenten niet altijd (volledig) op de werkplek aanwezig zijn. Je kunt ervoor kiezen de bestanden digitaal beschikbaar te maken, bijvoorbeeld via smartphone of tablet op de werkplek, of kiezen voor een depotadres / documentendepot. Onze juridisch partner in Duitsland (Nederlandssprekend!) kan je zo’n depotadres aanbieden. Je mailt haar de benodigde documenten en bij een Zoll controle maken werknemers kenbaar dat er een depotadres is. Vervolgens meldt de douane zich bij haar. 

De kosten voor een documenten depot bedragen normaal € 850,- per jaar, voor leden van CLC-VECTA geldt een gereduceerd tarief van € 700,- per jaar.

Zustelladresse
Bij aanmelding ben je verplicht een Zustellungsbevollmächtiger aan te wijzen; iemand die namens het Nederlandse bedrijf in Duitsland gemachtigd is post te ontvangen en behandelen. Nu wordt er vaak voor gekozen een werknemer aan te wijzen als Zustellungsbevollmächtiger en als Zustelladresse de beurslocatie. Dat is op zich geen probleem, tenzij de Zoll correspondentie (denk aan een aanvullende uitvraag of erger proces verbaal of boete) stuurt naar de beurslocatie op naam van jouw onderneming. De kans dat dit je bereikt, is klein, met alle gevolgen van dien.

Ook hiervoor heeft onze partner een aanbod gedaan; de kosten voor een Zustelladresse bedragen
€ 850,- per jaar, voor leden van CLC-VECTA geldt een gereduceerd tarief van € 700,- per jaar.

Contactgegevens
Muriel de Groot Consulting
Hoffmannallee 55
47533 Kleve
T: 0049-157-3 6161 033
E: murieldegroot@online.de

Meer weten?
Bel of mail met Dineke Philipse, Leden- en Sponsorzaken CLC-VECTA, +31 (0)346 - 352 444.

Partners & preferred suppliers