maatregelen

Als aanpak bij de bron niet mogelijk is treffen we gerichte maatregelen die de risico's van zwaar tillen beperken en de lichamelijke belasting terugdringen. We geven de voorkeur aan collectieve beschermingsmaatregelen boven oplossingen gericht op de individuele werknemer. Door de inzet van een hulpmiddel zoals een zuignapheffer of een heftafel kun je lichamelijke belasting door tillen beperken. Ook kunnen we organisatorische maatregelen nemen die het probleem helpen oplossen; zoals taakroulatie, verbetering van de magazijninrichting of samen tillen. Pas als er geen andere oplossing is stelt de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking aan de werknemer om het probleem op te lossen.

Bij het uitzetten van stoelen en tafels en het vervoeren van tapijtrollen wordt er regelmatig zwaar getild en gedragen. Dit is tevens het geval bij werkzaamheden met vloer- en standonderdelen, trussen en panelen. Zowel het handmatig tillen als het gewicht van het voorwerp of onderdeel vormen hierbij een probleem. Soms kun je het gewicht verminderen door te werken met lichtere materialen.

De combinatie van het draaien van je romp en het tillen van bijvoorbeeld houten plaatmateriaal, balken en planken is extra lichamelijk belastend.

 

Herhaalde instructie

Werkgevers en werknemers: breng tijdens het werkoverleg of de toolboxmeeting aandachtspunten in en betrek alle medewerkers bij het zoeken naar oplossingen om slimmer te werken. Het is belangrijk om te weten hoe je zo gunstig mogelijk tilt. Zorg voor regelmatig herhaalde instructie (jaarlijks) voor de medewerkers over de manier waarop belasting kan worden voorkomen of verminderd. Betrek een deskundige bij het zoeken naar oplossingen en het geven van instructies voor ergonomisch verantwoorde werkhoudingen.


Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bovendien kunnen goede beschermingsmiddelen, zoals werkkleding die door de werkgever ter beschikking wordt gesteld, een verlichting geven in de dagelijkse tilbelasting. Bijvoorbeeld warmhoudjassen houden de spieren lekker warm als afkoeling op de loer ligt bij de opbouw van stands in de ochtendkou.

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers