Zwangeren

Indien vrouwen fysiek werk verrichten, is er bij een zwangerschap een risico door belastende werkhoudingen, waaronder tillen en dragen. Lichamelijk zwaar werk (fysieke belasting) en fysieke vermoeidheid in het tweede en derde trimester van de zwangerschap kunnen nadelige gevolgen hebben voor de zwangerschap en het ongeboren kind. Ook leidt lichamelijk zwaar werk tot zwangerschap gerelateerd verzuim en tot beperking van de werkhervatting na de bevalling.


Collectieve & individuele maatregelen

De SER Handreiking Zwangerschap en Werk geeft een nadere beschrijving van de  Algemene maatregelen. Vervolgens is er een uitwerking van maatregelen voor risico specifieke Modules. Voor Fysiek belastend werk zijn in de  ‘Handreiking Zwangerschap en Werk’ van het SER, in de Modules A1, A2 en A3 nader te nemen stappen beschreven.
De hoofdlijn hiervan is:

Gedurende de gehele zwangerschap.
De noodzaak om met de hand gewichten te tillen, maar ook bukken, hurken of knielen zoveel mogelijk beperken. Het in één handeling te tillen gewicht mag niet hoger zijn dan 10 kilogram. Staand werk dient zoveel mogelijk beperkt te worden, vooral in het derde trimester van de zwangerschap.
 

Vanaf de 20ste week
Gewichten van meer dan 5 kilogram mogen niet meer dan 10 keer per dag met de hand worden getild.
 

Vanaf de 30ste  week
Gewichten van meer dan 5 kilogram mogen niet meer dan 5 keer per dag met de hand worden getild. Zwangere werknemers dienen hurken, knielen en bukken (bijna) geheel te voorkomen.

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers